ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Τεχνικών Υφασμάτων & Λύσεων Συσκευασίας στον κόσμο. Παραγωγή, εμπορία πλαστικών υλικών συσκευασίας, γεωργικών και παρεμφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά. Αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά.