Λειτουργίες συνεργασίας


συνομιλίες χρηστών

Αποστολή μηνυμάτων και προβολή ιστορικού συνομιλίας, ένδειξη παρουσίας κάθε χρήστη στο σύστημα, ενσωμάτωση φωτογραφίας.

κοινοποίηση εγγράφων και αναφορών

Αποστολή οποιουδήποτε αποθηκευμένου εγγράφου ή στιγμιότυπου οθόνης σε άλλους χρήστες, αλλά και άμεσης εντολής (live) κλήσης οθόνης, προβολής, γραφήματος, εκτύπωσης, όπως ο αποστολέας τη βλέπει.

ειδοποιήσεις στους χρήστες

Push notifications στους χρήστες με παραμετροποίηση (για κάθε ειδοποίηση) του πότε ενεργοποιείται, σε ποιον αποστέλλεται, σε τι μέσο, με τήρηση κάθε κανόνα κυβερνοασφάλειας.