Ημερολόγιο Εξελίξεων Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ

24/7/2020

Δυνατότητες προβολής παραστατικών και διαμόρφωσης συνοπτικού βιβλίου στην έκδοση 0.6 της πλατφόρμας MyData, για χρήση από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης https://www.aade.gr/mydata

23/7/2020

Δημοσίευση EBS έκδοσης 4.10.24.0 με όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές στην έκδοση 0.6 της πλατφόρμας MyDATA

21/7/2020

Πλατφόρμα Entersoft e-Class διαθέσιμη για ενημέρωση-εκπαίδευση πιστοποιημένων συμβούλων και συνεργατών

 

5/5/2020

Δημοσίευση EBS έκδοσης 4.10.20.0 με δυνατότητες χρονοπρογραμματισμού της διαβίβασης στοιχείων

 

18/3/2020

Δημοσίευση EBS έκδοσης 4.10.18.1 με προσαρμογές στη διασύνδεση με την πλατφόρμα MyDATA

 

26/2/2020

Πλατφόρμα ΑΑΔΕ (0.6) διαθέσιμη για δοκιμαστική λειτουργία

 

24/2/2020

Νέες προδιαγραφές της έκδοσης (0.6) της πλατφόρμας MyDATA εκ μέρους της ΑΑΔΕ, με σημαντικές αλλαγές στα services, στα documents, στους χαρακτηρισμούς και στα απαιτούμενα στοιχεία Λιανικών πωλήσεων. Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη (για δοκιμές) μέσα στο Μάρτιο, όπως ανακοινώθηκε στις εταιρείες πληροφορικής.

 

20/1/2020

Δημοσίευση EBS έκδοσης 4.10.18.0 με νέες λειτουργικότητες

 • Προσαρμογή σε τεχνικές αλλαγές της πλατφόρμας MyDATA
 • Αυτόματος χαρακτηρισμός των παραστατικών δικής μας έκδοσης
 • Δυνατότητα λήψης και των παραστατικών δικής μας έκδοσης
 • Δυνατότητα δοκιμαστικής ενημέρωσης της πλατφόρμας χωρίς «κλείδωμα» των παραστατικών εκδότη (μέχρι να γίνει διαθέσιμη η τελική έκδοση της πλατφόρμας MyDATA)

 

2/1/2020

Έναρξη πρώτων πιλοτικών υλοποιήσεων σε πελάτες

 

23/12/2019

Δημοσίευση EBS έκδοσης 4.10.16.0 με τη λειτουργικότητα παραστατικών «λήπτη»

 • Ετοιμη παραμετροποίηση (χαρακτηρισμοί παραστατικών)
 • Λήψη αντικρυζόμενων εγγραφών από την πλατφόρμα MyDATA (Αγορές, Έξοδα)
 • Αποστολή μη αντικρυζόμενων εγγραφών στην πλατφόρμα MyDATA (αποδείξεις δαπανών, ενδοκονοτικές αγορές-δαπάνες ή από Τρίτες Χώρες, αποσβέσεις, μισθοδοσία)
 • Αντιστοίχιση με ήδη καταχωρημένα παραστατικά

 

20/12/2019

Εκπαιδεύσεις σε συνεργάτες και συμβούλους υλοποίησης πάνω στη λειτουργικότητα και στον τρόπο παραμετροποίησης του συστήματος για ορθή ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

12/12/2019

Διαθέσιμη λειτουργικότητα παραστατικών «λήπτη» από πλευράς ΑΑΔΕ

 

5/12/2019

Δημοσίευση EBS έκδοσης 4.10.14.0 με τη λειτουργικότητα παραστατικών «αποστολέα» για να προχωρούν οι δοκιμές του API από τους πελάτες μας

 • Ετοιμη παραμετροποίηση (χαρακτηρισμοί παραστατικών)
 • Αποστολή εγγραφών στην πλατφόρμα MyDATA (Έσοδα, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές,
 • Συγκεντρωτικές εγγραφές (λιανική), τακτοποιητικές εγγραφές)
 • Προστασία (από αλλαγές) των πρωτογενών δεδομένων που εστάλησαν
 • Έτοιμος χρονοπρογραμματισμός αποστολής
 • Κονσόλα ελέγχου κατάστασης αποστολής

 

28/11/2019

Διαθέσιμη λειτουργικότητα παραστατικών «εκδότη» από πλευράς ΑΑΔΕ σε ΔΥΟ βήματα (αποστολή-χαρακτηρισμός)

 

Καλοκαίρι 2019

Συνεργασία της Entersoft με το τεχνικό τμήμα της ΑΑΔΕ στις προδιαγραφές και στις πιλοτικές δοκιμές της πλατφόρμας MyDATA

 

Καλοκαίρι 2019

Ενεργοποίηση developer portal, δημόσια διαβούλευση για την τελική διαμόρφωση της πλατφόρμας MyDATA

 

Μάιος 2019

Κατάθεση προτάσεων ΣΕΠΕ προς την ΑΑΔΕ

 

Απρίλιος 2019

Επεξεργασία και συζήτηση των προτάσεων από τον ΣΕΠΕ

 

Φεβρουάριος 2019

Κλειστή παρουσίαση ΑΑΔΕ σε εταιρείες-μέλη του ΣΕΠΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία