Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικτύου Αντιπροσώπων


Slide
Electronic Distributors Channel Management
e-DCM

Τι είναι η Διαχείριση Δικτύου Αντιπροσώπων (e-DCM)

Οι λύσεις e-Distributors Channel Management αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική συλλογή των δεδομένων πωλήσεων στο δίκτυο διανομής αντιπροσώπων - χονδρεμπόρων & ειδικών συνεργατών, καθημερινά και αυτοματοποιημένα, προσφέροντας πλήρη και αξιόπιστη εικόνα των πωλήσεων της επιχείρησης σε όλη την αλυσίδα διανομής.

Ουσιαστικά οφέλη e-DCM

Real-Time συλλογή δεδομένων

Αποκτήστε καθημερινή και αξιόπιστη εικόνα της απόδοσης του δικτύου σας, για τη δυναμική χάραξη της εμπορικής σας στρατηγικής

Επιβράβευση Απόδοσης

Υποστηρίξτε την εύκολη έκδοση πιστωτικών τζίρου μέσα από την υπηρεσία, επιβραβεύοντας το δίκτυό σας βάσει πραγματικών και αξιόπιστων δεδομένων

Δυναμική λήψη αποφάσεων

Κάντε τη λήψη εμπορικών αποφάσεων πιο εύκολη, δυναμική και ευέλικτη από ποτέ, μέσα από πολύτιμες αναφορές ανά προϊόν, γεωγραφική περιοχή και κωδικό

Αυτοματοποίηση και Αξιοπιστία

Συλλέξτε τα Sell-Out του δικτύου σας αυτόματα, χωρίς διαχειριστικό κόστος για εσάς ή τους αντιπροσώπους σας

Διαλειτουργικότητα – Εφαρμοσιμότητα

Εφαρμόστε τη λύση χωρίς περιορισμούς συστημάτων και εξοπλισμού, στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και των συνεργατών σας

Win-Win λύση αμοιβαίου οφέλους

Εφαρμόστε μία λύση με πολλαπλά οφέλη για εσάς και το δίκτυό σας

Γιατί είναι απαραίτητη η συλλογή των δεδομένων πώλησης μέσω e-DCM;

Η συλλογή των δεδομένων πώλησης (Sell-Out Data) από κάθε σημείο του δικτύου πωλήσεων αποτελεί παραδοσιακά "πονοκέφαλο" για κάθε εμπορική διεύθυνση, που κατανοεί πόσο απαραίτητη είναι η γνώση αυτή, για τη βέλτιστη παρακολούθηση της αλυσίδας αξίας των προϊόντων και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Ενώ στη θεωρία η συλλογή των δεδομένων πωλήσεων πρέπει να είναι άμεση και ακριβής, στην πράξη οι περιορισμοί της γεωγραφικής απόστασης, των τεχνολογικών υποδομών, ή ακόμα και της διαθεσιμότητας κάθε αντιπροσώπου, κάνουν το εγχείρημα δύσκολο, τα αποτελέσματα αμφισβητήσιμα και το κόστος ιδιαιτέρως υψηλό.

Παραδοσιακές διαδικασίες συλλογής στοιχείων

Χειροκίνητη ανταλλαγή αρχείων excel ή/και φόρτωση δεδομένων στο portal του προμηθευτή
 • Έλλειψη αυθεντικότητας & ποιότητας δεδομένων
 • Μη έγκαιρη λήψη δεδομένων
 • Προβλήματα επεκτασιμότητας

Lose - Lose: Καθυστερημένα δεδομένα – Υψηλό διαχειριστικό κόστος

ERP Peer-to-Peer
 • Αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων σε ένα κοινό σύστημα
 • Εξασφάλιση αυθεντικότητας & ποιότητας δεδομένων
 • Real time καταχώριση δεδομένων
 • Διαχειριστικό κόστος συντήρησης

Win? - Lose: Ποιοτικά δεδομένα αλλά Υψηλό διαχειριστικό κόστος

EDI Message Exchange & Sharing
 • Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων
 • Εξασφάλιση αυθεντικότητας & ποιότητας δεδομένων
 • Καταχώρηση δεδομένων στο τέλος της ημέρας
 • Διαχειριστικό κόστος συντήρησης

Win? - Lose: Ποιοτικά δεδομένα αλλά Μέτριο διαχειριστικό κόστος

Συλλογή spool file data από τον εκτυπωτή του αντιπροσώπου
 • Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων
 • Εξασφάλιση αυθεντικότητας & ποιότητας δεδομένων
 • Ημερήσια ανταλλαγή δεδομένων
 • Πιθανά θέματα επεκτασιμότητας σε άλλες υπηρεσίες

Win? - Lose: Yψηλή ποιότητα αλλά με κόστος συντήρησης

Επιπτώσεις

Όσο μεγαλώνει το πλήθος των αντιπροσώπων του δικτύου, αυξάνεται η ανάγκη για πολλαπλές επικοινωνίες που καταλήγει σε αργοπορημένες συμφωνίες υπολοίπων λόγω του απαραίτητου χρόνου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων, για θέματα τιμολόγησης, δυσχεραίνοντας τις σχέσεις και των δύο πλευρών.

Αυξημένοι (επαν)έλεγχοι των παραστατικών που διακινούνται μέσω τριγωνικών πωλήσεων
Επαναποστολή χαμένων αρχείων/παραστατικών
Αδυναμία ελέγχου xVan πωλήσεων
Έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε σωστά δεδομένα
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του κύκλου πληρωμών
Έλλειψη προγραμματισμού cash-flow
Καθυστέρηση σε παραδόσεις
Έλλειψη προγραμματισμού αποθεμάτων
Δυσχέρεια στις εμπορικές σχέσεις

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας με τη λύση e-DCM

Πλεονεκτήματα e-DCM

...για τον προμηθευτή

 

 • Αυτοματοποίηση συλλογής sell-out data με ασφάλεια, διαφάνεια, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία
 • Δυναμικές αναφορές καθημερινά χωρίς ανταλλαγή αρχείων
 • Αρτιότερος προγραμματισμός πληρωμών – άμεση συμφωνία υπολοίπων
 • Εύκολη παρακολούθηση απόδοσης  δικτύου και πωλήσεων xVan
 • Βελτιωμένη στόχευση ενεργειών marketing ανά γεωγραφική ζώνη
 • Εύκολος υπολογισμός Rebates

...για το δίκτυο διανομής

 

 • Παρακολούθηση προϊοντικού μίγματος και αναλύσεις προτιμήσεων βασισμένες σε  geo-maps για στοχευμένες προσφορές
 • Εφαρμογή λύσης ανεξάρτητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ανάλυση Service Level ως προς το τελικό σημείο παρουσίας
 • Άμεση συμφωνία λογαριασμών
 • Μείωση λειτουργικού κόστους & λαθών
 • Ακριβής πρόβλεψη παραγγελιών

...για τον πάροχο

 

  • Διεύρυνση του κόμβου διασύνδεσης λόγω εύκολης επεκτασιμότητας σε e-Invoicing, EDI & Συνεργατική Αναπλήρωση (CRP/VMI)
  • Αξιοποίηση υποδομής για τη διεύρυνση δεδομένων (αποστολή καρτέλας πελάτη, παραγγελιών κ.λπ.)

...για τον καταναλωτή

 

 • Route to Market & Time to market
 • Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση με στοχευμένο προϊοντικό μίγμα σύμφωνα με τις ανάγκες του
 • Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με βελτιστοποίηση ολόκληρου του supply chain

Τι προσφέρει στη συνεργασία προμηθευτή με αντιπροσώπους

 • Δημιουργία ισχυρότερων & σταθερότερων συνεργασιών με την αξιοποίηση ενός πλούτου δεδομένων αναφοράς (χωρίς κόστος Capex ή περιορισμούς υποδομής)
 • Υποδομή για την 100% ασφαλή μεταφορά δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους, όπως ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών & τιμολογίων με άμεσες συνέργειες & μηδενικό κόστος επιπλέον εγκατάστασης, νόμιμα και με ασφάλεια
 • Πρόσβαση σε πλούσιες στατιστικές αναλύσεις μέσω της προηγμένης πλατφόρμας BI portal οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε μέσο (κινητές, σταθερές συσκευές) με κοινή ορατότητα μεταξύ προμηθευτή & αντιπροσώπων

Περιβάλλον εργασίας

Interior 4
Interior 5
Interior 3
Interior 2
Interior 1
Interior 11
Interior 10
Interior 9
Interior 8
Interior 7

Γιατί outsourcing σε πάροχο e-DCM;

Οι πάροχοι e-DCM SaaS λύσεων διαθέτουν και επεκτείνουν διαρκώς τεχνολογίες επικοινωνίας και “εξόρυξης” δεδομένων, οπότε η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων είναι εύκολα υλοποιήσιμη, ενώ για μια επιχείρηση κάτι αντίστοιχο θα ήταν ασύμφορο να υλοποιηθεί με ασφάλεια, με ίδιους πόρους. Κυρίως όμως παρέχουν την ευκαιρία εκμετάλλευσης των κρίσιμων Sell-Out Data, που μπορούν να είναι διαθέσιμα καθημερινά, αξιόπιστα, χωρίς κίνδυνο αλλοίωσης από ανθρώπινη επέμβαση, υποστηρίζοντας έτσι την απαραίτητη πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων.

Μείωση κόστους
Ενίσχυση εσωτερικής αποδοτικότητας
Άμεση διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού
Ασφάλεια δεδομένων
Καλύτερη διαχείριση κινδύνων
Εύκολη επέκταση
Εστίαση στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες

Γιατί Entersoft;

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Διαθέτει πιστοποιήσεις που εγγυώνται την ποιότητα των διαδικασιών
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διασφαλίζει εμπιστευτικότητα στη διαχείριση & αποθήκευση των δεδομένων και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Διαθέτει την αναγκαία γνώση και εμπειρία, καθώς και τις κατάλληλες τεχνικές-τεχνολογικές υποδομές

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι τεχνολογικές υποδομές της είναι ευέλικτες και επεκτάσιμες, ώστε να καλύψουν μεσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Έχει δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στις διαδικασίες και τα διάφορα formats των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων
ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ
Μεγάλο πλήθος πελατών και κλάδων που εξυπηρετούνται από τον κόμβο διασύνδεσής της
PORTFOLIO ΛΥΣΕΩΝ

Διαθέτει μεγάλο φάσμα λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου & έμπειρου προσωπικού για επιτόπια ή εξ αποστάσεως υποστήριξη

Ζητήστε Παρουσίαση