Διασύνδεση EDI


Slide
Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων
EDI

Τι είναι η διασύνδεση EDI

EDI (Electronic Data Interchange) είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή αυστηρά δομημένων μηνυμάτων μεταξύ υπολογιστών, με όλα τα δεδομένα και έγγραφα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.
Οι ολοκληρωμένες λύσεις EDI υλοποιούν αυτόματη συλλογή, έλεγχο και “μετάφραση” των παραστατικών πώλησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής/επιστροφής, πιστωτικά) και κάθε αρχείου δομημένης μορφής που δημιουργείται καθημερινά στο ERP του εκδότη (παραγγελίες, αρχεία αποθεμάτων, τιμοκατάλογοι κ.λπ.) και αυτοματοποιημένη εισαγωγή τους απευθείας στο ERP του παραλήπτη. Παρέχουν ένα ασφαλές digital περιβάλλον αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων, χωρίς ανάγκη περιττής πληκτρολόγησης και ελέγχων ορθότητας.

Ουσιαστικά οφέλη διασύνδεσης EDI

Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Επωφεληθείτε από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση και μειώστε το διαχειριστικό κόστος σας > 75%, κάνοντας την εργασία στο λογιστήριο ευκολότερη

Αυτόματοι έλεγχοι και ενημερώσεις στα εμπλεκόμενα μέρη

Βάλτε τέλος στους οφθαλμοσκοπικούς ελέγχους, αφού ενημερώνεστε αυτόματα από την υπηρεσία για τυχόν λάθη στα καταχωρημένα δεδομένα

Win-Win λύσεις & Value Added Services

Προσφέρετε αμοιβαίο όφελος στις εμπορικές σας σχέσεις, μέσα από την «κυκλική» ανταλλαγή παραγγελιών- τιμολογίων, ή το συνδυασμό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - EDI

Άμεση & χωρίς λάθη καταχώρηση σε κάθε ERP σύστημα

Ολοκληρώστε ταχύτερα και ευκολότερα τις συμφωνίες καρτέλας με τους εμπορικούς σας συνεργάτες, αφού τα δεδομένα καταχωρούνται αυτόματα και χωρίς διαφορές

PDF to EDI: Μετατροπή PDF παραστατικών σε EDI

Εφαρμόστε το EDI σε κάθε εμπορική σχέση, ανεξάρτητα από τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιείτε εσείς και οι συνεργάτες σας

Επεκτασιμότητα - Οικονομίες Κλίμακας

Συνδεθείτε με κάθε πελάτη ή προμηθευτή σας χωρίς επιπλέον κόστος ή προσπάθεια, μόνο με μία σύνδεση στο B2B δίκτυο της Entersoft

Γιατί χρειάζεται η διασύνδεση EDI;

Oι επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο παραστατικών αγορών που πρέπει να καταχωρήσουν χειροκίνητα στο ERP σύστημά τους, με όποιους κινδύνους λαθών αυτό συνεπάγεται. Αντιστοίχως οι προμηθευτές τους αναγκάζονται να διαχειριστούν και να καταχωρήσουν τις παραγγελίες, προκειμένου να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις πωλήσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή ανάλωση πολύτιμου χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού για τις επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Μεγάλος όγκος ανταλλασσόμενων παραστατικών
  • Πολλαπλοί τρόποι έκδοσης & αποστολής αρχείων
  • Διόρθωση λαθών λόγω χειροκίνητης καταχώρησης
  • Αύξηση λειτουργικών εξόδων
  • Απώλεια εγγράφων και χειροκίνητη επαναποστολή

Ο παραδοσιακός τρόπος δουλειάς

Ροή εργασιών
Ροή εργασιών
Επιπτώσεις
Αύξηση καθημερινού χρόνου διαχείρισης
Πολλαπλές επικοινωνίες
Έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε σωστά δεδομένα (από εκδότη & παραλήπτη)
Καθυστέρηση σε παραδόσεις
Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του κύκλου πληρωμών
Δυσχέρεια στις εμπορικές σχέσεις

Ψηφιοποίηση του τρόπου δουλειάς

EDI
Slide

Οφέλη από την πλευρά του πελάτη

Οφέλη από την πλευρά του προμηθευτή

Αυτόματες ενημερώσεις και έλεγχοι
Δυνατότητα επέκτασης σε όλη την αγορά
Βελτίωση προγραμματισμού εισπράξεων και βελτιωμένο cash flow
Άμεση συμφωνία λογαριασμών
Μείωση λειτουργικού κόστους
Αποφυγή λαθών
Μείωση λειτουργικού κόστους
Καλύτερη ποιότητα συνεργασίας
Αύξηση παραγωγικότητας
Ελαχιστοποίηση λαθών σε δεδομένα
Άμεση πρόσβαση σε ορθή πληροφορία
Άμεση συμφωνία λογαριασμών και αρτιότερος προγραμματισμός πληρωμών
Προγραμματισμός παραλαβών
Ακρίβεια & ορθότητα στην καταχώρηση και τιμολόγηση
Αυτόματη συλλογή & καταχώρηση παραγγελιών

Συνδεσιμότητα και εξωστρέφεια

H εφαρμογή της υπηρεσίας EDI για την end-to-end διαχείριση και επεξεργασία παραγγελιών, παραδόσεων και πληρωμών, διευκολύνει την άμεση διασύνδεση χωρίς γεωγραφικά όρια.

Γιατί outsourcing σε πάροχο EDI;

Οι πάροχοι EDI SaaS λύσεων διαθέτουν και επεκτείνουν διαρκώς συνδέσεις μεταξύ ετερόκλητων πληροφοριακών συστημάτων, πράγμα που θα ήταν ασύμφορο σε μια επιχείρηση να τις υλοποιήσει με ασφάλεια, με ίδιους πόρους. Το κυριότερο όμως είναι ότι οι πάροχοι EDI λύσεων διαθέτουν ήδη ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων μεταξύ τους επιχειρήσεων στο επίπεδο αυτό, με αποτέλεσμα κάθε νέα συνεργασία “εκδότη-παραλήπτη” να μπορεί να γίνει λειτουργική σε ελάχιστο χρόνο, με δεδομένη ασφάλεια και ορθότητα δεδομένων, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά.

Μείωση κόστους
Ενίσχυση εσωτερικής αποδοτικότητας
Άμεση διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού
Ασφάλεια δεδομένων
Καλύτερη διαχείριση κινδύνων
Εύκολη επέκταση
Εστίαση στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες

Γιατί Entersoft;

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Διαθέτει πιστοποιήσεις που εγγυώνται την ποιότητα των διαδικασιών
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διασφαλίζει εμπιστευτικότητα στη διαχείριση & αποθήκευση των δεδομένων και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Διαθέτει την αναγκαία γνώση και εμπειρία, καθώς και τις κατάλληλες τεχνικές-τεχνολογικές υποδομές

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι τεχνολογικές υποδομές της είναι ευέλικτες και επεκτάσιμες, ώστε να καλύψουν μεσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Έχει δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στις διαδικασίες και τα διάφορα formats των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων
ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ
Μεγάλο πλήθος πελατών και κλάδων που εξυπηρετούνται από τον κόμβο διασύνδεσής της
PORTFOLIO ΛΥΣΕΩΝ

Διαθέτει μεγάλο φάσμα λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου & έμπειρου προσωπικού για επιτόπια ή εξ αποστάσεως υποστήριξη

Ζητήστε Παρουσίαση