Ηλεκτρονική Τιμολόγηση


e-invoicing banner
Image is not available

H κορυφαία λύση
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η «ψηφιακή γέφυρα» μεταξύ εταιρειών αλλά και μεταξύ εταιρειών και κράτους. Αυτοματοποιεί την τιμολόγηση, αποστέλλει με ασφαλή πρωτόκολλα τα παραστατικά στους συναλλασσόμενους και στην πλατφόρμα myDATA, τα αρχειοθετεί και παράλληλα, αντί της αδόμητης διαδικασίας ανταλλαγής mails επιβεβαίωσης για την παραλαβή, την αποδοχή παραστατικών κ.λπ., επιτρέπει μέσα από ισχυρά διαδικτυακά εργαλεία τη μαζική επεξεργασία και έλεγχό τους, ελαχιστοποιώντας χρόνο, κόστος και πιθανότητες ανθρώπινων λαθών.

Slide 1
Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για την
ηλεκτρονική τιμολόγηση Δημοσίου

Τι κερδίζω με μια ματιά...

60%

μείωση κόστους τιμολόγησης (χάρτι, φάκελοι, ταχυδρομικά)

~2

μήνες απόσβεση της επένδυσης

1-2'

μέσος χρόνος διαχείρισης
vs 8-12' με την έγχαρτη διαχείριση

0,10€

κόστος ηλεκτρονικού τιμολογίου vs 2 - 5€

Τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα

Μείωση του χρόνου επιστροφής φόρου στις 45 μέρες
Μείωση κατά 2 έτη του χρόνου τήρησης βιβλίων και στοιχείων για λόγους φορολογικού ελέγχου
Oλοσχερής απόσβεση αρχικής δαπάνης στο 1ο έτος

10 ουσιαστικά οφέλη για την επιχείρηση

Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης παραστατικών

Κατάργηση φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), απλοποίηση του εξοπλισμού

Προαιρετική κατάργηση εκτύπωσης

Πλήρως ψηφιοποιημένη Λιανική Πώληση (ηλεκτρονική απόδειξη & εξόφληση, χωρίς φορολογικό μηχανισμό, χωρίς “Z”)

Εγγυημένη παράδοση και απόδειξη ανάγνωσης απεσταλμένων παραστατικών

Αυτόματη real time ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA

e-portal πρόσβασης στα άυλα παραστατικά

Αρχειοθέτηση μέγιστης ασφάλειας στο cloud

Απρόσκοπτη εμπορική δραστηριότητα (ακόμη κι αν δεν υπάρχει internet ή δεν λειτουργεί το portal της ΑΑΔΕ)

Ενίσχυση του cash flow, επιτάχυνση χρόνου εξόφλησης

5 Τρόποι που η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ενδυναμώνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, μιλάμε συχνά για τα πολλαπλά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ωστόσο, όταν το κάνουμε, τείνουμε να εστιάζουμε στους δείκτες απόδοσης, όπως η παραγωγικότητα ή η απόδοση της ομάδας. Ενώ αυτοί οι δείκτες είναι σημαντικοί και ακριβείς (και όντως η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα μιας επιχείρησης), η ηλεκτρονική τιμολόγηση κρύβει πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα.

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, μια αξιόπιστη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο να βελτιώσετε τους δείκτες απόδοσης της επιχείρησής σας, αλλά και να ενισχύσει τη στρατηγική κοινωνικής ευθύνης. Με τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, μπορείτε να υποστηρίξετε το πλάνο κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής σας με διάφορους τρόπους, κερδίζοντας παράλληλα όλα τα άλλα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ):

Γιατί Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Entersoft

17 χρόνια στην καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας

παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης & EDI

Λογισμικό δοκιμασμένο σε τεράστιους όγκους δεδομένων
> 50.000.000 παραστατικά και 6.000.000 μηνύματα EDI ετησίως
Η μεγαλύτερη και διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα
> 55.000 συναλλασσόμενοι σε 12 χώρες
Πιστοποιημένος από την Α.Α.Δ.Ε. Πάροχος
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία των Υπηρεσιών Διακίνησης Δεδομένων
πιστοποίηση ISO 27001
Υποστήριξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το Δημόσιο

πιστοποίηση ως Peppol Access Point

Ισχυρή υποδομή για την εξυπηρέτηση εκδοτών και ληπτών

τεχνική και διαχειριστική

Τεράστια εμπειρία

σε πολύπλοκα έργα

Τι λένε οι Πελάτες μας...

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος