Πιστοποιήσεις

Οι Συνεργάτες της Entersoft εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται

Η εκπαίδευση ανά θεματικό αντικείμενο διαρκεί αρκετές ώρες, με αποκλειστικό στόχο την κάλυψη όλων των επιμέρους θεμάτων του λογισμικού της Entersoft. Η πληθώρα νέων χαρακτηριστικών λειτουργικότητας, οι νέες ενότητες λογισμικού (modules) αλλά και οι νέες εκδόσεις, καλύπτονται με διαρκείς ενημερώσεις των πιστοποιημένων συμβούλων. Τέλος, κάθε τρία (3) χρόνια απαιτείται επαναπιστοποίηση με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων κάθε πιστοποιημένου συμβούλου αλλά και τη διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης των εφαρμογών.

Η Entersoft κατατάσσει τους συνεργάτες της σε 3 κατηγορίες : 

  1. Platinum Partner. Είναι συνήθως συνεργάτες που υποστηρίζουν πολλούς πελάτες σε αρκετές κάθετες αγορές, επενδύουν σημαντικά στα προϊόντα και τεχνολογίες της Entersoft και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένους συμβούλους. Συνήθως έχουν εξειδίκευση σε όλα τα βασικά προϊόντα της Entersoft ERP, CRM, E-Commerce αλλά και σε τεχνολογικά θέματα που αφορούν τα προϊόντα.
  1. Gold Partners. Είναι συνεργάτες με σημαντική τεχνογνωσία έχοντας ικανό αριθμό εγκαταστάσεων και αναπτυσσόμενο πελατολόγιο, ενώ διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους συμβούλους. Συνήθως έχουν εξειδίκευση σε μερικά προϊόντα της Entersoft.
  1. Silver Partners. Είναι συνεργάτες με σχετικά μικρό αριθμό πελατών και διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) πιστοποιημένο σύμβουλο. Συνήθως έχουν εξειδίκευση σε ένα προϊόν της Entersoft.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις για την κατηγοριοποίηση ενός συνεργάτη και την απόκτηση μίας τουλάχιστον εξειδίκευσης ανά κατηγορία. Οι αναλυτικές πιστοποιήσεις κάθε συνεργάτη φαίνονται στη σελίδα «Βρες ένα Συνεργάτη», ενώ πληροφορίες για ενδεικτικό περιεχόμενο των πιστοποιήσεων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της κάθε πιστοποίησης.

Platinum

ERP Basic

ERP Advanced

CRM

Tech Basic

Tech Advanced

Gold

ERP Basic

CRM

Tech Basic

Silver

ERP Basic

CRM

Tech Basic