Ευκαιρίες Καριέρας

Business image created by Pressfoto - Freepik.com

Οι άνθρωποι του ομίλου Entersoft αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση του ταλέντου των στελεχών της και χτίζει σχέσεις μακρόχρονης συνεργασίας. Το εργασιακό περιβάλλον της Entersoft είναι ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που σέβεται την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δημιουργικού ταλέντου και των γνώσεων των στελεχών της.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Entersoft, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο jobs@entersoft.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε. Για όλες τις θέσεις εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

 

Entersoft Group has an immediate opening for full-time SQL Technical Consultants for our CRM/Mobile team in Athens. The position requires skills in implementation, analysis, guidance for Entersoft S.A Software Solutions.

The successful candidates will join the Services Department, reporting to the Department’s Head of Services.

Key Responsibilities

 • Participate in the definition of best practices, standards and optimization techniques to enhance SQL queries
 • Analysis of customers’ needs and design of CRM & Mobile projects solution requirements.
 • Design, Build, Test and Deploy advanced processes to move and transform enterprise data.
 • Analyze business areas, understand source systems’ data and produce reports.
 • Installation, customization, consulting and training services
 • Provision of solutions and problem solving in respect to software

Desired Skills and Experience

 • University degree in Computer Science, Software Engineering, Finance & Administration or any other equivalent discipline from a Greek or foreign institution
 • A Postgraduate title (MSC) in relevant field will be considered a competitive advantage
 • Up to 3 years of working experience or very good understanding of the business processes in one of the following areas:
  • IT projects based on ERP, Mobile or CRM solutions.
  • Microsoft Technologies(SQL Server, Visual Studio) and implementing SSIS, SSRS and SSAS
 • Very good knowledge and experience in XML constructs and VBScript
 • Previous working experience in Enterprise applications in Apple iOS, Android, Windows Phone device and tablets will be a plus.
 • Fluency in English language (spoken and written)
 • Ability to work in a team and under strict time deadlines
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in the Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek companies Retail Link SA, Optimum SA & Wedia Ltd and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV (quoting the reference code: (SQL_CON_0721) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr

 

Entersoft has an immediate opening for full-time ERP Software Consultants for our Services teams. The position requires skills in support, analysis, guidance for Entersoft S.A Software Solution in ERP.

 

The successful candidates will join the Services Department and will be reporting to the Department’s Head of Services.

Key Responsibilities

 • Analysis of customer needs & consulting services to ERP projects
 • Installation, customization and training services
 • Provision of solutions and problem solving in respect to software

Desired Skills and Experience

 • BSc/MSc in Computer Science, Software Engineering, or Business Administration
 • Demonstration of minimum 2 years working experience in ERP software applications
 • Good knowledge of T-SQL (MS SQL Server, MySQL)
 • Knowledge of Object Oriented Principles and Data Structures is highly desired
 • Fluency in English language (spoken and written)
 • Ability to work in a team and under strict time deadlines and meet targets
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled

 

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek company Retail Link and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV ((quoting the reference code: (ERP-Cons-1220) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr

 

Entersoft has an immediate opening for a full-time Accountant to join our Finance team and assist senior management in the organization and implementation of our ongoing projects in the Group. Reporting to the Finance Manager, the successful candidate will support the tax and accounting engagements by managing daily accounting tasks and contributing in month and year-end procedures.

Key Responsibilities:

 • Post and process journal entries to ensure all business transactions are accurately and promptly recorded
 • Update accounts payable and perform reconciliations
 • Assist in the preparation of quarterly and interim reports
 • Assist in the preparation of monthly/yearly closings
 • Assist with ad hoc accounting, tax and finance projects

Qualifications & Skills: 

 • BA in Accounting, Finance or relevant field. An MSc will be considered a plus.
 • Proven experience as an accountant/junior accountant of 2-4 years
 • Fair knowledge of Greek GAAP and familiarity with IFRS
 • Knowledge of an ERP most preferably EBS is a strong plus. Very good knowledge of MS Office.
 • Good with numbers and strong analytical acumen
 • Can-do attitude, being willing to learn continuously and grow
 • Ability to work in a team, under strict time deadlines and meet targets
 • Excellent verbal and written communication skills both Greek and English
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled.

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. The company is listed in the Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates along with the Greek companies Retail Link, Optimum, Wedia and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV (quoting the reference code: ES_ACC_0621 -0521) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr

Entersoft has an immediate opening for a full-time Consultant for our team in Thessaloniki. The position requires skills in support, analysis and implementation for Entersoft S.A Software Solutions in Warehouse Management and Manufacturing Execution Systems.

The successful candidates will join the Services Department in Thessaloniki, reporting to the Department’s Head of WMS Services.

Key Responsibilities

 • Analysis of customers’ needs & design of WMS projects solution requirements
 • Installation, customization, consulting and training services
 • Provision of solutions and problem solving in respect to software

Desired Skills and Experience

 • BSc/MSc in Software Engineering, Business Administration or in Supply Chain Management/Logistics
    • A Postgraduate title (MSC) in Supply Chain Management/Logistics will be considered a competitive advantage.
 • Working experience or knowledge of the business processes in one the following areas:
    • ERP Systems with knowledge on warehouse operations
    • WMS or Supply Chain Execution software or
    • Business Consulting Sector (in SCM/Logistics Area) or
    • 3PL/4PL Sector
 • Knowledge and experience in SQL databases – XML constructs will be considered as a Plus.
 • Fluency in English language (spoken and written)
 • Ability to work in a team, under strict time deadlines and meet targets
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in the Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek companies Retail Link SA, Optimum SA & Wedia Ltd and exports in more than 20 countries.

 

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV (quoting the reference code: (WMS_Cons_North_0521) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr

Entersoft has an immediate opening for a full-time Software Consultant for our team in Thessaloniki. The position requires skills in support, analysis, guidance for Entersoft S.A Software Solution.

The successful candidates will join the Services Department and will be reporting to the Department’s Head of Services.

Key Responsibilities

 • Installation, customization and training services
 • Provision of solutions and problem solving in respect to software

Desired Skills and Experience

 • BSc/MSc in Computer Science, Software Engineering, Business Administration or Economics – Financials
  • or
 • Working experience in ERP or similar software applications
 • Good knowledge of T-SQL (MS SQL Server, MySQL) and/or knowledge of Object-Oriented Principles and Data Structures will be considered as a plus
 • Fluency in English language (spoken and written)
 • Fluency in Serbian language (spoken and written)
 • Ability to work in a team and under strict time deadlines and meet targets
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek company Retail Link and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV ((quoting the reference code: (ERP-Cons-0421_North) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr και mol@entersoft.gr

 

Entersoft Group has an immediate opening for a full-time Implementation Consultant for our team in Athens. The position requires skills in support, analysis, guidance for Entersoft S.A Software Solutions in Mobile Applications and CRM.

The successful candidates will join the Services Department, reporting to the Department’s Head of Services.

Key Responsibilities

 • Analysis of customers’ needs and design of CRM & Mobile projects solution requirements
 • Installation, customization, consulting and training services
 • Provision of solutions and problem solving in respect to software

Desired Skills and Experience

 • University degree in Computer Science, Software Engineering or other equivalent discipline from a Greek or foreign institution
 • A Postgraduate title (MSC) in relevant field will be considered a competitive advantage
 • 2 – 4 years of working experience or good understanding of the business processes in one of the following areas:
  • IT projects based on ERP, Mobile or CRM solutions.
  • Business Consulting in ERP, Mobile or CRM solutions
  • Enterprise applications in Apple iOS, Android, Windows Phone devices and tablets
 • Very good knowledge and experience in SQL databases and XML constructs
 • Fluency in English language (spoken and written)
 • Knowledge of Bulgarian or Romanian language will be a plus
 • Ability to work in a team and under strict time deadlines
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

 Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in the Alternative Market of the Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek company Retail Link and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV (quoting the reference code: (CRM_MOB Cons-0421) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr

 

Entersoft has an immediate opening for full-time Application Developer for our team in Athens. The position requires skills in design, development and maintenance for Entersoft Software Solutions.

The successful candidates will join the Development Department, reporting to the Technical Director.

Key Responsibilities

 • Designing high quality solutions through well-documented and clean specs.
 • Developing business processes and workflows using suitable high level and low-level tools based on Entersoft Framework.

Desired Skills and Experience

 • BSc/MSc University degree in Computer Science or equivalent
 • Development skills in scripting languages
 • Good knowledge of T-SQL (MS SQL Server, MySQL)
 • Good knowledge of data structures
 • Desirable hands on experience on data transformations
 • Knowledge of reporting tools and skills (Crystal Reports)
 • Ability to work in a team, under strict time deadlines and meet targets
 • Excellent verbal and written communication skills both Greek and English

 What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in the Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek company Retail Link and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV (quoting the reference code: ES-APD-0421) to the attention of HR Department at jobs@entersoft.gr

Τι λένε οι πελάτες μας ..

”Με την χρήση του Entersoft Mobile CRM/SFA® αυτοματοποιήσαμε όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης σε εταιρικούς πελάτες, από την εκτέλεση μιας εκστρατείας/καμπάνιας και την παρακολούθηση των συναντήσεων, μέχρι την πορεία των προσφορών μας στην αγορά και την τελική ενεργοποίηση των υπηρεσιών που επέλεξε ο πελάτης. Οι εταιρικοί πωλητές της WIND πετυχαίνουν αύξηση του χρόνου τους στην αγορά, γίνονται πιο ευέλικτοι και άμεσοι, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εμπειρία υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας.”

Θ. Δούρος Direct Business Sales & Pre-Sales Manager

”Η επιλογή του νέου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τις σύνθετες και δυναμικές ανάγκες του ομίλου μας, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά της ΣΕΛΜΑΝ, ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Έχοντας στρατηγική προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, εμπιστευτήκαμε την νέα οργάνωση του Ομίλου στην Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Entersoft. Το Entersoft Business Suite® αποδείχτηκε το πλέον τεχνολογικά προηγμένο αλλά και πλήρες λογισμικό. Στόχος μας με την επένδυση αυτή είναι η ενιαία οργάνωση όλων των διαδικασιών του ομίλου μας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς μας.”

Αντώνης Αδαμόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

”Το Entersoft CRM είναι η βασική πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών των τμημάτων Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Με τα εργαλεία τμηματοποίησης που διαθέτει, αναλύουμε δεδομένα από εκατομμύρια συναλλαγές μέσω του συστήματος Retail, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα τμήματα της πελατειακής μας βάσης και υλοποιούμε εκστρατείες marketing. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των πελατών, καθώς και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πωλήσεων μας. Ήταν μια πολύτιμη επένδυση με σημαντική αντίστοιχη απόδοση.”

Λ. Αθανασίου Chief Technology Officer

«Η συνεργασία μας με την Entersoft μας επέτρεψε να βελτιστοποιήσουμε τις επιχειρησιακές μας δομές μέσα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της CALIN να συνεργαστεί με έναν Gold Certified Partner της Microsoft, επιλογή που μας οδήγησε στην υιοθέτηση και εκμετάλλευση ενός αξιόπιστου ολοκληρωμένου συστήματος που όχι μόνο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας στο λιανικό εμπόριο μας αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει πλήρως τα μελλοντικά μας σχέδια μέσα από πανίσχυρα εργαλεία εύκολης επέκτασης της παραμετροποίησης και του reporting που περιλαμβάνει»

Δημήτρης Χατζηκυπριώτης IT Manager

«Το Entersoft Business Suite® επέτρεψε τις δραστηριότητές μας και την ανάπτυξή μας. Σήμερα, θεωρούμε Entersoft Business Suite® ένα ζωτικό στοιχείο της επιχείρησής μας. Παίρνουμε καθημερινά τα οφέλη της μοναδικής μας πηγής πληροφοριών, με εύκολη αναφορά, διανομή σε πραγματικό χρόνο και χρήση πληροφοριών για την αξιοποίηση ευκαιριών, καθώς και με τις αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες ροές εργασίας που διευκολύνουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες. Το προσωπικό μας αγκάλιασε τη νέα εφαρμογή λογισμικού συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή εφαρμογή του. Επιπλέον, οι σύμβουλοι της Entersoft διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτό, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, χαμηλού κόστους και έγκαιρη μετάβαση στο νέο λογισμικό ».

”Με την εφαρμογή της Entersoft για το mobile, η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον στα χέρια της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο που μπορεί να την βοηθήσει, ώστε να εξυπηρετήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ο μηχανισμός για την δημιουργία προτάσεων προς τον πελάτη, με βάση τις τάσεις της διακόσμησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του, δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική tailor made πρόταση. Επιπλέον ο διευθυντής πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τον καθημερινό κύκλο επισκέψεων, εργασιών και πωλήσεων όλης της ομάδας.”

Κ. Βαμβακίδης Γενικός Διευθυντής

”Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.”

Κ. Πετρούτσος Finance & IT Director