Ευκαιρίες Καριέρας

Business image created by Pressfoto - Freepik.com

Οι άνθρωποι του ομίλου Entersoft αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η επιτυχία και η ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση του ταλέντου των στελεχών της και χτίζει σχέσεις μακρόχρονης συνεργασίας. Το εργασιακό περιβάλλον της Entersoft είναι ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που σέβεται την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δημιουργικού ταλέντου και των γνώσεων των στελεχών της.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Entersoft, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο jobs@entersoft.gr, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

 

We are expanding our Sales team in Thessaloniki and we are looking for enthusiast professionals for the role. Entersoft is a leading business software development company and offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications.

About The Role:

From developing new accounts to driving expansion across the existing, our Sales team transforms opportunity into action day after day. Regardless of the market segment, and the size of the company addressed, the goal is to generate new sales and maintain a positive ongoing customer relationship.

In particular, the role involves:

 • Business Development and new customer acquisition
 • Working as part of a larger team that operates on a targeted Account Planning
 • Lead generation, network utilization, introduction to new prospects and customers
 • Follow up calls and meeting arrangements to present the solutions and services
 • Provide input about the customer and articulate how our business model fits a prospect’s needs for the offer preparation
 • Keep attention to results and contractual terms and conditions
 • Provide forecast, pipeline and reporting for revenue, contracted values, pipeline growth, number of new clients, completed projects

Desired Skills & Experience:

 • Minimum 3 years experience in sales or business development in the IT Industry, (ideally Business Software for medium to large enterprises)
 • A bachelor or master’s degree in Economics, Business Administration, or in a business-related field (Marketing, Sales, Management, Business Administration).
 • Knowledge of ERP, WMS, CRM and/or Mobile systems or similar business software will be an asset
 • Proven ability to network with decision makers and high-level executives
 • Strong in generating leads and end-to-end management
 • Results oriented, positive thinking and passionate
 • Strong presentation and product demonstration skills
 • Be a team player with strong communication skills
 • Have excellent verbal and written communication skills in both Greek and English
 • Able to collaborate, perform and meet strict deadlines

What we offer:

 • For the right talent that want to be part of our innovation-driven environment and high-performance culture, we offer competitive compensation and benefits package, along with top training and development opportunities.
 • Α working environment encouraging your individual progress and personal achievements
 • Participate in innovative and complex projects for major organizations in Greece and abroad

If you are interested in this career opportunity, then we are eager to get to know you!

To apply for this role please send your CV at mw3z@jobs.smartcv.co

We are expanding our ERP Consultants team for our new establishment in Patra and we are looking for enthusiast professionals for the role. Entersoft is a leading business software development company and offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications.

About The Role:

 • You will become an expert in ERP needs of enterprises from all major industries
 • You will work with clients to define requirements, map functionality, contribute to project planning and monitor project delivery and training
 • You will get certified as a ERP Software Consultant

Desired Skills & Experience:

 • A bachelor or master’s degree in Financial, Information Technology, Computer Science or any other related field
 • Experience and a basic understanding of ERP will be a plus
 • A proven experience of 2 – 3 years in Accounting, Consulting and Information Technology positions
 • Be a team player with strong communication skills
 • Have excellent verbal and written communication skills in both Greek and English
 • Able to collaborate, perform and meet strict deadlines

What we offer:

 • For the right talent that want to be part of our innovation-driven environment and high-performance culture, we offer competitive compensation and benefits package, along with top training and development opportunities.
 • Α working environment encouraging your individual progress and personal achievements
 • Participate in innovative and complex projects for major organizations in Greece and abroad

If you are interested in this career opportunity, then we are eager to get to know you!

To apply for this role please send your CV at g3yo@jobs.smartcv.co

We are expanding our Software Development team in Athens and we are looking for enthusiast professionals for the role. Entersoft is a leading business software development company and offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications.

About The Role:

 • You will work with the team designing and developing our high quality software solutions with well-documented, clear and reusable code, following object-oriented principles
 • You will be reviewing performance issues using suitable tools (debugger, memory profiler, ) and apply solutions
 • You will work closely with business analysts and software engineers

Desired Skills & Experience in the following areas:

 • A bachelor or master’s degree in Computer Science or any other related field
 • Development skills on .NET Framework and/or .NET Core (C#, VB.NET, ASP.NET, MVC)
 • Knowledge of Data Access Frameworks (ADO.NET, EF)
 • Development skills in Web Technologies and Frameworks (Javascript, HTML, CSS) with good knowledge on Responsive and Adaptive Design
 • Familiarity in Web Services, Web APIs, Rest APIs with emphasis in Cloud Development (Azure, AWS, Google Cloud) and SaaS Solutions
 • Familiarity with thread and parallel programming and distributed computing
 • Knowledge of T-SQL (MS SQL Server, MySQL)
 • Knowledge of Object Oriented Principles and Data Structures is highly desired
 • Knowledge of Agile and Scrum methodology and practices in Product Development with an initial emphasis on Software Development solutions
 • Desirable knowledge or familiarity with Design Patterns, Version Control Systems and DevOps processes
 • Knowledge in the sections of AI/ML and/or IoT will be considered an asset
 • Development skills in Java and/or Python will be taken into account
 • Be a team player with strong communication skills
 • Have excellent verbal and written communication skills in both Greek and English
 • Able to collaborate, perform and meet strict deadlines

What we offer:

 • For the right talent that want to be part of our innovation-driven environment and high-performance culture, we offer competitive compensation and benefits package, along with top training and development opportunities.
 • Α working environment encouraging your individual progress and personal achievements

If you are interested in this career opportunity, then we are eager to get to know you!

To apply for this role please send your CV at qxzp@jobs.smartcv.co

 

We are expanding our WMS Consultants team in Athens and we are looking for enthusiast professionals for the role. Entersoft is a leading business software development company and offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications.

About The Role:

 • You will become an expert in WMS needs of enterprises from all major industries
 • You will work with clients to define requirements, map functionality, contribute to project planning and monitor project delivery and training
 • You will get certified as a Technical WMS Consultant

Desired Skills & Experience:

 • A bachelor or master’s degree in Financial, Information Technology, Computer Science or any other related field
 • Good Knowledge of SQL Server, Visual Studio
 • Experience of object-oriented programming and VB Scripting will be a plus
 • Experience of 2 – 3 years in Consulting and Information Technology positions
 • Knowledge of ERP and/or WMS software will be a plus
 • Be a team player with strong communication skills
 • Have excellent verbal and written communication skills in both Greek and English

What we offer:

 • For the right talent that want to be part of our innovation-driven environment and high-performance culture, we offer competitive compensation and benefits package, along with top training and development opportunities.
 • Α working environment encouraging your individual progress and personal achievements
 • Participate in innovative and complex projects for major organizations in Greece and abroad

If you are interested in this career opportunity, then we are eager to get to know you!

To apply for this role please send your CV at 87ly@jobs.smartcv.co

We are expanding our CRM/Mobile Consultants team in Thessaloniki and we are looking for enthusiast professionals for the role.

Entersoft is a leading business software development company and offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications.

The successful candidates will join the Services Department, reporting to the Department’s Head of Services.

About The Role:

 • You will become an expert in CRM/Mobile needs of enterprises from all major industries
 • You will work with clients to define requirements, map functionality, contribute to project planning and monitor project delivery and training
 • You will participate in projects to define and train best practices, standards and optimization techniques to enhance business workflows
 • You will get certified as a CRM/Mobile Software Consultant

Desired Skills

 • A bachelor or master’s degree in Computer Science, Software Engineering or any other related field
 • Previous working experience in CRM applications or Mobile Apps based on Apple iOS, Android, Windows will be a plus.
 • Be a team player with strong communication skills
 • Have excellent verbal and written communication skills in both Greek and English
 • Able to collaborate, perform and meet strict deadlines

What we offer:

 • For the right talent that want to be part of our innovation-driven environment and high-performance culture, we offer competitive compensation and benefits package, along with top training and development opportunities.
 • Α working environment encouraging your individual progress and personal achievements
 • Participate in innovative and complex projects for major organizations in Greece and abroad

If you are interested in this career opportunity, then we are eager to get to know you!

To apply for this role please send your CV at vjpw@jobs.smartcv.co

We are expanding our ERP Consultants team in Athens and we are looking for enthusiast professionals for the role. Entersoft is a leading business software development company and offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications.

About The Role:

 • You will become an expert in ERP needs of enterprises from all major industries
 • You will work with clients to define requirements, map functionality, contribute to project planning and monitor project delivery and training
 • You will get certified as a ERP Software Consultant

Desired Skills & Experience:

 • A bachelor or master’s degree in Financial, Information Technology, Computer Science or any other related field
 • Experience and a basic understanding of ERP will be a plus but not mandatory
 • Be a team player with strong communication skills
 • Have excellent verbal and written communication skills in both Greek and English
 • Able to collaborate, perform and meet strict deadlines

What we offer:

 • For the right talent that want to be part of our innovation-driven environment and high-performance culture, we offer competitive compensation and benefits package, along with top training and development opportunities.
 • Α working environment encouraging your individual progress and personal achievements
 • Participate in innovative and complex projects for major organizations in Greece and abroad

If you are interested in this career opportunity, then we are eager to get to know you!

To apply for this role please send your CV at jobs@entersoft.gr

Entersoft Group has an immediate opening for full-time SQL Junior Technical Consultants for our CRM/Mobile team in Athens. The position requires skills in implementation, analysis, guidance for Entersoft S.A Software Solutions.

The successful candidates will join the Services Department, reporting to the Department’s Head of Services.

Key Responsibilities

 • Participate in the definition of best practices, standards and optimization techniques to enhance SQL queries
 • Analysis of customers’ needs and design of CRM & Mobile projects solution requirements.
 • Design, Build, Test and Deploy advanced processes to move and transform enterprise data.
 • Analyze business areas, understand source systems’ data and produce reports.
 • Installation, customization, consulting and training services
 • Provision of solutions and problem solving in respect to software

Desired Skills and Experience

 • University degree in Computer Science, Software Engineering, Finance & Administration or any other equivalent discipline from a Greek or foreign institution
 • A Postgraduate title (MSC) in relevant field will be considered a competitive advantage
 • Up to 2 years of working experience or very good understanding of the business processes in one of the following areas:
  • IT projects based on ERP, Mobile or CRM solutions.
  • Microsoft Technologies (SQL Server, Visual Studio)
 • Good knowledge and experience in XML constructs and VBScript
 • Previous working experience in Enterprise applications in Apple iOS, Android, Windows Phone device and tablets will be a plus.
 • Fluency in English language (spoken and written)
 • Ability to work in a team and under strict time deadlines
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled

What we offer

A unique career opportunity with a competitive remuneration package and continuous training. Submitted resumes will be treated in strict confidence.

Who we are

Entersoft is a leading business software development company and services provider in Central East Europe and the Middle East.  It offers a comprehensive and integrated business software suite with ERP, CRM, Retail, WMS, Mobile, E-Commerce and B.I. applications developed on the latest Microsoft .NET technology, for on premise or on cloud installation, with license or as SaaS. Entersoft is growing impressively, steadily enlarging its prestigious clientele in almost all business sectors and verticals. Its clients trust their daily operations and strategic decisions on its innovative products and solutions. It cooperates with Certified Partners, it is listed in the Athens Stock Exchange and owns subsidiaries in Bulgaria, Romania, United Arab Emirates, the Greek companies Retail Link SA, Optimum SA & Wedia Ltd and exports in more than 20 countries.

If you are interested in developing an interesting and creative career send your CV (quoting the reference code: (SQL_JCON_0921) to the attention of HR Department at ovwv@jobs.smartcv.co

Τι λένε οι πελάτες μας ..

”Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.”

Κ. Πετρούτσος Finance & IT Director

”Με την εφαρμογή της Entersoft για το mobile, η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον στα χέρια της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο που μπορεί να την βοηθήσει, ώστε να εξυπηρετήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ο μηχανισμός για την δημιουργία προτάσεων προς τον πελάτη, με βάση τις τάσεις της διακόσμησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του, δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική tailor made πρόταση. Επιπλέον ο διευθυντής πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τον καθημερινό κύκλο επισκέψεων, εργασιών και πωλήσεων όλης της ομάδας.”

Κ. Βαμβακίδης Γενικός Διευθυντής

"H υιοθέτηση των προηγμένης τεχνολογίας συστημάτων της Entersoft από το ανθρώπινο δυναμικό μας και η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τους και της αυτοματοποίησης στις διαδικασίες μας, έδωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικά ορατά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα Αποθήκης και Λογιστηρίου, στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των παραγγελιών και στο επίπεδο διοικητικού ελέγχου και πληροφόρησης. Η εμπειρία αυτή μας οδηγεί στη σταδιακή επέκταση της υλοποίησης σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας."

Βασιλική Σουφλή Δ/ντρια Πληροφορικής

”Ένα από τα βασικά προβλήματα μας ήταν η κατακερματισμένη πληροφορία και η καθυστερημένη επικοινωνία μεταξύ της Ελλάδος και των εταιρειών μας στο εξωτερικό λόγω πολλών και διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Με το Entersoft EBS καταφέραμε την ομογενοποίηση της πληροφορίας ενοποιώντας όλα τα δεδομένα μας σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα . Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε όλοι άμεση πληροφόρηση για όλες τις διαδικασίες μας, από την παραγωγή έως και την διακίνηση, από τις αποθήκες έως το λογιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις εταιρείες στο εξωτερικό.”

Α. Τασίκας Financial Manager

”Με την χρήση του Entersoft Mobile CRM/SFA® αυτοματοποιήσαμε όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης σε εταιρικούς πελάτες, από την εκτέλεση μιας εκστρατείας/καμπάνιας και την παρακολούθηση των συναντήσεων, μέχρι την πορεία των προσφορών μας στην αγορά και την τελική ενεργοποίηση των υπηρεσιών που επέλεξε ο πελάτης. Οι εταιρικοί πωλητές της WIND πετυχαίνουν αύξηση του χρόνου τους στην αγορά, γίνονται πιο ευέλικτοι και άμεσοι, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εμπειρία υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας.”

Θ. Δούρος Direct Business Sales & Pre-Sales Manager

«Το Entersoft Business Suite® επέτρεψε τις δραστηριότητές μας και την ανάπτυξή μας. Σήμερα, θεωρούμε Entersoft Business Suite® ένα ζωτικό στοιχείο της επιχείρησής μας. Παίρνουμε καθημερινά τα οφέλη της μοναδικής μας πηγής πληροφοριών, με εύκολη αναφορά, διανομή σε πραγματικό χρόνο και χρήση πληροφοριών για την αξιοποίηση ευκαιριών, καθώς και με τις αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες ροές εργασίας που διευκολύνουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες. Το προσωπικό μας αγκάλιασε τη νέα εφαρμογή λογισμικού συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή εφαρμογή του. Επιπλέον, οι σύμβουλοι της Entersoft διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτό, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, χαμηλού κόστους και έγκαιρη μετάβαση στο νέο λογισμικό ».

«Η συνεργασία μας με την Entersoft μας επέτρεψε να βελτιστοποιήσουμε τις επιχειρησιακές μας δομές μέσα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της CALIN να συνεργαστεί με έναν Gold Certified Partner της Microsoft, επιλογή που μας οδήγησε στην υιοθέτηση και εκμετάλλευση ενός αξιόπιστου ολοκληρωμένου συστήματος που όχι μόνο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας στο λιανικό εμπόριο μας αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει πλήρως τα μελλοντικά μας σχέδια μέσα από πανίσχυρα εργαλεία εύκολης επέκτασης της παραμετροποίησης και του reporting που περιλαμβάνει»

Δημήτρης Χατζηκυπριώτης IT Manager