Τεχνολογία και καινοτομία

Background image created by Starline - Freepik.com

Στoν κλάδο του λογισμικού η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες είναι απαραίτητη για τη διαρκή παραγωγή αξίας για τους πελάτες αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Οι αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών επιβάλλουν στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μία σειρά από χαρακτηριστικά. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 • ευέλικτο εργασιοστραφές τρόπο αλληλεπίδρασης με το χρήστη (Customizable and Personalized User Interface)
 • προσαρμοστικότητα στις επιχειρηματικές διαδικασίες (Business Process Customization)
 • ευελιξία στις διαρκείς αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος ώστε να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Business Agility)
 • εύκολη υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και των σχέσεών της με τους συνεργάτες της (Collaborative Commerce)
 • άμεση υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων (Decision support)
 • εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία κάθε στιγμή από οπουδήποτε (Information Anywhere-Anytime)
 • ευνοϊκή για τον Πελάτη σχέση Επένδυσης προς Απόδοση (Return of Investment R.O.I.)

Για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων λογισμικού που υποστηρίζουν πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις, η Entersoft πρωτοπορεί με την υιοθέτηση της τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft® .NET.

Επενδύοντας σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη εξελίσσει διαρκώς την ιδιόκτητη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών enter .Net με βάση την οποία αναπτύσσονται όλα τα προϊόντα της. Έτσι σχεδιάζει προϊόντα που κληρονομούν ενιαία τεχνικά, λειτουργικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά παρακολουθώντας άμεσα τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι :

 • η ευχρηστία και χρηστικότητα, που βασίζεται στα πρότυπα διεπαφής του χρήστη με το Microsoft®Office
 • η ευκολία διεπικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα
 • η πλήρης διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και η δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης και λειτουργίας
 • η ενσωμάτωση στα προϊόντα χαρακτηριστικών συνεργατικού εμπορίου (Collaborative Commerce) για B2B (business to business), B2C (business to consumer) και B2G (business to government) για συναλλαγές με χρήση XML με πληροφοριακά συστήματα τραπεζών, δημόσιων οργανισμών, ΔΟΥ κλπ.
 • η γρήγορη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές δικτύων να υποστηρίζονται άριστα υποκαταστήματα, καταστήματα λιανικής, franchisees και γενικά απομακρυσμένα σημεία παρουσίας κάθε οργανισμού.
 • το ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των πληροφοριών για ασφαλή πρόσβαση τόσο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου, όσο και μέσω του Internet
 • η δυνατότητα αξιοποίησης νέων συσκευών για πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε (Personal Digital Assistants, Tablet PCs)
 • η Ν-επίπεδη κατανεμημένη αρχιτεκτονική που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλούς application servers που επιτρέπουν την κατανομή φορτίου σε μεγάλες εγκαταστάσεις
 • η πλήρης υποστήριξη του πιο διαδεδομένου και σύγχρονου προτύπου απεικόνισης δεδομένων XML, που χρησιμοποιείται τόσο για την παραμετροποίηση του λογισμικού όσο και για την απεικόνιση των δεδομένων
 • τα ενσωματωμένα εύχρηστα εργαλεία δυναμικής και πολυδιάστατης πληροφόρησης (OLAP)
 • οι μηχανισμοί αυτόματης αναβάθμισης εκδόσεων μέσω του Internet (Live Update) που εξασφαλίζουν σημαντική μείωση κόστους και χρόνου αναβάθμισης για τον πελάτη

Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
previous arrow
next arrow