Ιστορικό: Industries

Βιομηχανία

Βιομηχανία

Οι λύσεις της Entersoft προσφέρουν ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Βιομηχανικών Μονάδων με πλήρη τήρηση του κύκλου ζωής του προϊόντος και λεπτομερή αποτύπωση της εικόνας κόστους. Παράλληλα, διασύνδεση των τμημάτων του εργοστασίου και τις φάσεις παραγωγής, με εκκίνηση τη σχεδίαση του προϊόντος (R&D) και τον ορισμό συνταγών (ετοίμων και ημιετοίμων), τηρώντας λεπτομερή απολογισμό των εργασιών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου και καταγράφοντας τα στοιχεία κόστους.Η Entersoft προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρου του εργοστασίου (π.χ. touch οθόνες, Tablets κ.λπ) για εύκολη καταχώρηση κινήσεων και αποτύπωση χρόνων και φάσεων.

Μέσω wizard καταστρώνει το Master Production Schedule (MPS) καθώς και το επακόλουθο Material Requirements Planning (MRP).

Οργανώνει τις ανάγκες προμηθειών (υλικών και αναλωσίμων) είτε αυτόματα, από τα αποτελέσματα του MRP, είτε μέσω workflow αιτήσεων, εγκρίσεων και παραγγελιών.

Αυτοματοποιεί τη ροή εργασιών στην αποθήκη (παραλαβή, συλλογή, συσκευασία κλπ) μέσω κατάλληλων συσκευών (RF), περιοδικών εργασιών οργάνωσης αποθήκης με αυτόματες διορθώσεις και ελέγχους αποθεμάτων με φυσικές απογραφές.

Παρέχει δυνατότητες εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης μηχανών καθώς και υποσύστημα Planned Maintenance System.

Τρόφιμα

Τρόφιμα

Οι λύσεις της Entersoft παρέχουν σωστή οργάνωση του πελατολογίου και των επικοινωνιών με πλήρη κάλυψη Εμπορικής και Πιστωτικής πολιτικής, καθώς και παρακολούθηση συμφωνιών πιστωτικών τζίρου (αγορών και πωλήσεων).

Παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων στις αποστολές, παραλαβές, παραγωγές, αναλώσεις κλπ. και οργανώνει τις επικοινωνίες με τους συνεργάτες σας π.χ. EDI, ειδικές εκτυπώσεις, Labels κ.λπ.

Προσφέρουν ορατότητα των προϊόντων σας σε πραγματικό χρόνο και σε κάθε φάση: από την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, τις διαδικασίες picking, packing (WMS), αλλά και εκτός εταιρείας με αυτοματοποίηση πωλήσεων και εργασιών merchandising και πωλήσεων επί αυτοκινήτου (xVan Sales).

Βελτιστοποιούν τον προγραμματισμό των δρομολογίων, την παράδοση των εμπορευμάτων, αλλά και τον επιμερισμό του stock στις παραγγελίες των πελατών βάσει αλγορίθμων.

Οργανώνουν τις ανάγκες προμηθειών (υλικών και αναλωσίμων) είτε αυτόματα από τα αποτελέσματα του MRP είτε μέσω workflow αιτήσεων, εγκρίσεων και παραγγελιών.

Η ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, σας διασφαλίζει τη διαχείριση των ευκαιριών πωλήσεων και μάρκετινγκ πιο αποτελεσματικά, με ενσωματωμένα διαγράμματα και πίνακες ελέγχου για να επικεντρωθείτε στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Ποτά

Ποτά

Οι λύσεις της Entersoft παρέχουν σωστή οργάνωση του πελατολογίου και των επικοινωνιών με πλήρη κάλυψη Εμπορικής και Πιστωτικής πολιτικής, καθώς και παρακολούθηση συμφωνιών πιστωτικών τζίρου (αγορών και πωλήσεων).

Παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων και στις αποστολές, παραλαβές, παραγωγές, αναλώσεις κλπ. και οργανώνει τις επικοινωνίες με τους συνεργάτες σας π.χ. EDI, ειδικές εκτυπώσεις, Labels κ.λπ.

Προσφέρει ορατότητα των προϊόντων σας σε πραγματικό χρόνο σε κάθε φάση: την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, τις διαδικασίες picking, packing (WMS), αλλά και εκτός εταιρείας με αυτοματοποίηση πωλήσεων και εργασιών merchandising και πωλήσεων επί αυτοκινήτου (xVan Sales).

Βελτιστοποιούν τον προγραμματισμό των δρομολογίων, την παράδοση των εμπορευμάτων, αλλά και τον επιμερισμό του stock στις παραγγελίες των πελατών βάσει αλγορίθμων. Οργανώνουν τις ανάγκες προμηθειών (υλικών και αναλωσίμων) είναι αυτόματα από τα αποτελέσματα του MRP είτε μέσω workflow αιτήσεων, εγκρίσεων και παραγγελιών.

Δίνουν τη δυνατότητα τήρησης ειδικών φόρων (π.χ. αλκοόλης), επικοινωνίας με φορείς (π.χ. Τελωνεία), αλλά και αυτόματη τήρηση διαδικασιών φορολογικών και τελωνιακών αποθηκών.

FMCG

FMCG

Οι λύσεις της Entersoft αποτελούν ιδανική επιλογή για τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά. Έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν όλες τις ανάγκες με τον πιο αποτελεσματικό και επακριβή τρόπο.

Παρέχουν σωστή οργάνωση του πελατολογίου και των επικοινωνιών με αυτόματη και πλήρη κάλυψη Εμπορικής και Πιστωτικής πολιτικής, καθώς και παρακολούθηση συμφωνιών πιστωτικών τζίρου (αγορών και πωλήσεων).

Παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων στις αποστολές, παραλαβές, παραγωγές, αναλώσεις κλπ. και οργανώνει τις επικοινωνίες με τους συνεργάτες σας π.χ. EDI, ειδικές εκτυπώσεις, Labels κ.λπ.

Προσφέρει ορατότητα των προϊόντων σας σε πραγματικό χρόνο σε κάθε φάση: την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, τις διαδικασίες picking, packing (WMS), αλλά και εκτός εταιρείας με αυτοματοποίηση πωλήσεων εργασιών merchandising και πωλήσεων επί αυτοκινήτου (xVan Sales).

Βελτιστοποιούν τον προγραμματισμό των δρομολογίων και την παράδοση των εμπορευμάτων και τον επιμερισμό του stock στις παραγγελίες των πελατών βάσει αλγορίθμων. Οργανώνουν τις ανάγκες προμηθειών (υλικών και αναλωσίμων) είτε αυτόματα από τα αποτελέσματα του MRP είτε μέσω workflow αιτήσεων, εγκρίσεων και παραγγελιών.

Η ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, σας διασφαλίζει τη διαχείριση των ευκαιριών πωλήσεων και μάρκετινγκ πιο αποτελεσματικά, με ενσωματωμένα διαγράμματα και πίνακες ελέγχου για να επικεντρωθείτε στις περιοχές ενδιαφέροντος.