Δομικά Υλικά & Υλικά Κατασκευών

Τα προϊόντα λογισμικού της Entersoft αποτελούν ιδανική επιλογή για τις εταιρείες δομικών υλικών που αντιμετωπίζουν μια σειρά αυξανόμενων προκλήσεων και ιδιαιτεροτήτων. Από τις εισαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή μέχρι τη χονδρική και λιανική πώληση, υποστηρίζονται με ολοκληρωμένο και ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες διαχείρισης έργων (προϋπολογισμός, εργασίες, αναθέσεις, απολογισμός, αποτελέσματα έργων).

Υποστηρίζεται, ακόμη, η διαχείριση όλων των ειδικών στοιχείων των υλικών (χαρακτηριστικά, διαστάσεις, παρελκόμενα, προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο κλπ). Αυτοματοποιούνται οι καταχωρήσεις με χρήση barcode, φορητών συσκευών, σύνδεσης με εξωτερικές πηγές κ.λπ. Ενοποιούνται όλα τα τμήματα του της επιχείρησης, γίνεται διαχείριση αποθεμάτων και παρακολούθηση της ροής παραγγελιών-αγορών – πωλήσεων, με παραμετρικά ρυθμιζόμενο Workflow.

Παρακολουθείται με εύκολο και κατανοητό τρόπο η ανάλυση του κόστους για πλήρη διοικητική πληροφόρηση (εταιρικές διαστάσεις) και  πληροφορείστε  με σύγχρονα εργαλεία MIS και ΒΙ συνδυάζοντας και αναλύοντας πρωτογενείς πληροφορίες από όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

Οι Λύσεις μας

Entersoft Business Suite

is a comprehensive and integrated business software suite for ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan and Business Intelligence applications.

More

Entersoft CRM

is an innovative Customer Relationship Management system fulfilling the needs of Sales, Marketing, Customer Service and Maintenance Service (SLAs) divisions of an organization.

More

Entersoft Expert

is an integrated ready-to-run ERP, CRM, Retail, Mobile and Business Intelligence business software for up to 10 users.

More

Entersoft Mobile CRM/SFA

amplifies the effectiveness of your mobile sales force by getting the agility needed to access real time data through a smartphone or tablet to fulfill their daily tasks and stay updated as if they were in the office.

More

Entersoft Mobile Field Service

facilitates and optimizes service management overall quality. Plan your Service schedules and set priorities, optimizing your resources and minimizing transportation and handling costs.

More

Entersoft Retail

is a contemporary, standalone software application specifically designed for the retail industry with hybrid functionality (online and offline) and fully integrated with ERP, CRM and E-Commerce.

More

Entersoft WMS

is part of the Entersoft Business Suite of products, is a modern, state-of-the-art software solution, for warehouses

More

Entersoft Mobile xVan

is a part of the Entersoft CRM integrated information system. It is addressed to companies that sell their products and / or services to their final customers (B2B) with the philosophy of mobile invoicing (xVan).

More

Τι λένε οι πελάτες μας...

Θ. Δούρος

”Με την χρήση του Entersoft Mobile CRM/SFA® αυτοματοποιήσαμε όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης σε εταιρικούς πελάτες, από την εκτέλεση μιας εκστρατείας/καμπάνιας και την παρακολούθηση των συναντήσεων, μέχρι την πορεία των προσφορών μας στην αγορά και την τελική ενεργοποίηση των υπηρεσιών που επέλεξε ο πελάτης. Ακόμη, πετύχαμε να δημιουργήσουμε σε πραγματικό χρόνο την βέλτιστη πρόταση για τις ανάγκες κάθε πελάτη αφού καταγράφουμε σε tablet απλά ερωτηματολόγια αναγκών και στέλνουμε την προσφορά επί τόπου στους πελάτες όπως προτείνεται από το σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιήσαμε τις ενδοεπικοινωνίες στελεχών και την καθυστέρηση για ειδικές εγκρίσεις παροχών, καθώς ο πωλητής διαθέτει όλη την απαραίτητη πληροφορία και υλικό που χρειάζεται. Οι εταιρικοί πωλητές της WIND πετυχαίνουν αύξηση του χρόνου τους στην αγορά, γίνονται πιο ευέλικτοι και άμεσοι, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εμπειρία υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας.”

Α. Τασίκας

”Ένα από τα βασικά προβλήματα μας ήταν η κατακερματισμένη πληροφορία και η καθυστερημένη επικοινωνία μεταξύ της Ελλάδος και των εταιρειών μας στο εξωτερικό λόγω πολλών και διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Με το Entersoft EBS καταφέραμε την ομογενοποίηση της πληροφορίας ενοποιώντας όλα τα δεδομένα μας σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα . Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε όλοι άμεση πληροφόρηση για όλες τις διαδικασίες μας, από την παραγωγή έως και την διακίνηση, από τις αποθήκες έως το λογιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις εταιρείες στο εξωτερικό. Με το EBS, υλοποιείται ο στόχος της οικονομικής διεύθυνσης για άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση, γεγονός που στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταφράζεται σε χρόνο και χρήμα! Επίσης, το Entersoft CRM/Mobile SFA, με την δομή του και τις πολυάριθμες λειτουργίες του, αναμένεται να δώσει λύσεις και νέα ώθηση στο τμήμα πωλήσεων και αναμένουμε να το υλοποιήσουμε άμεσα και σε θυγατρικές μας εκτός Ελλάδος.”

Κ. Βαμβακίδης

”Με την εφαρμογή της Entersoft για το mobile, η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον στα χέρια της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο που μπορεί να την βοηθήσει, ώστε να εξυπηρετήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ο μηχανισμός για την δημιουργία προτάσεων προς τον πελάτη, με βάση τις τάσεις της διακόσμησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του, δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική tailor made πρόταση. Επιπλέον ο διευθυντής πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τον καθημερινό κύκλο επισκέψεων, εργασιών και πωλήσεων όλης της ομάδας.”

Κ. Πετρούτσος

”Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.”

Γ. Κωστάκης

“Με σταθερό πόλο προσανατολισμού την ικανοποίηση των πελατών μας και τη ταχύτερη και αξιόπιστη εξυπηρέτησή τους, η λύση Entersoft PocketBiz μας παρείχε ένα σύνολο τεχνικών λειτουργικοτήτων που διευκολύνουν και βελτιώνουν την καθημερινή εργασία των στελεχών του τμήματος πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Η μετάβαση από την 100% έγγραφη παραγγελιοληψία στην 100% ηλεκτρονική, αποτέλεσε σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού για την Eurochartiki, η οποία έχοντας πλέον αναβαθμίσει τις υποδομές αλλά και το τεχνικό υπόβαθρο του ανθρώπινου δυναμικού της, επιτυγχάνει τον online συντονισμό των εργασιών, μειώνει τους χαμένους χρόνους, ενισχύει την εξυπηρέτηση πελατών και έχει άμεση πρόσβαση σε πολύτιμη, πλούσια και αξιόπιστη πληροφόρηση”

Γ. Γόγονας

”Χρησιμοποιώντας τη λύση της Entersoft, η ομάδα πωλήσεων έχει στα χέρια της όχι μόνο ένα ισχυρό εργαλείο για τις παραγγελίες, αλλά ως επί το πλείστον ένα CRM που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους των πωλήσεών μας να εξυπηρετήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε οργανώσει την πληροφορία από τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά στους πελάτες σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης έχουμε πλέον μηχανισμό για να δημιουργείται πρόταση παραγγελίας βάση των ιστορικών στοιχείων. Επιπλέον, ο Διευθυντής Πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται σωστότερα τον εβδομαδιαίο και μηνιαίο κύκλο επισκέψεων και πωλήσεων για όλη την εβδομάδα. Το μάρκετινγκ έχει πλέον άμεσο feedback για την κατάσταση της αγοράς και η συνεργασία τους με την ομάδα πωλήσεων είναι αποτελεσματικότερη.”