Βιομηχανία

Οι λύσεις της Entersoft προσφέρουν ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Βιομηχανικών Μονάδων με πλήρη τήρηση του κύκλου ζωής του προϊόντος και ιχνηλασιμότητας του προϊόντος καθώς και λεπτομερή αποτύπωση της εικόνας κόστους. Παράλληλα, διασύνδεση των τμημάτων του εργοστασίου και τις φάσεις παραγωγής, με εκκίνηση τη σχεδίαση του προϊόντος (R&D) και τον ορισμό συνταγών (ετοίμων και ημιετοίμων), τηρώντας λεπτομερή απολογισμό των εργασιών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου και καταγράφοντας τα στοιχεία κόστους. Η Entersoft προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρου του εργοστασίου (π.χ. touch οθόνες, Tablets κ.λπ) για εύκολη καταχώρηση κινήσεων και αποτύπωση χρόνων και φάσεων.

Μέσω wizard καταστρώνει το Master Production Schedule (MPS) καθώς και το επακόλουθο Material Requirements Planning (MRP).

Οργανώνει τις ανάγκες προμηθειών (υλικών και αναλωσίμων) είτε αυτόματα, από τα αποτελέσματα του MRP, είτε μέσω workflow αιτήσεων, εγκρίσεων και παραγγελιών.

Αυτοματοποιεί τη ροή εργασιών στην αποθήκη (παραλαβή, συλλογή, συσκευασία κλπ) μέσω κατάλληλων συσκευών (RF), περιοδικών εργασιών οργάνωσης αποθήκης με αυτόματες διορθώσεις και ελέγχους αποθεμάτων με φυσικές απογραφές.

Διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων με παρακολούθηση διαδικασιών ελέγχου κατά ΙSO, HACCP κ.λπ.

Παρέχει δυνατότητες εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης μηχανών καθώς και υποσύστημα Planned Maintenance System.

Πληροφορεί με δείκτες αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας για τους μέσους χρόνους διεκπεραίωσης εντολών παραγωγής, τους χρόνους παράδοσης προϊόντων κατά παραγγελία, τα στοιχεία κόστους και κερδοφορίας, καθώς και την ανάλυση κόστους ανά φάση παραγωγής, ανά προϊόν ή ομάδα προϊόντων και πηγή κόστους.

Με τις λύσεις της Entersoft κερδίζετε:

  • - Βελτίωση του επιπέδου αποθεμάτων
  • - Έγκαιρη εικόνα των απαιτούμενων Α’ υλών για τον προγραμματισμό Παραγωγής
  • - Ακρίβεια κόστους παραγωγής και κερδοφορίας των προϊόντων

Οι Λύσεις μας

Entersoft Business Suite - ERP

είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence εφαρμογές.

More

Entersoft CRM

είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Service, συνθέτοντας τη συνολική εικόνα του πελάτη.

More

Entersoft Mobile SFA/CRM

ενισχύει την αποτελεσματικότητα των πωλητών σας, εξασφαλίζοντας την ευελιξία που απαιτείται έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω smartphone ή tablet για την εκπλήρωση των καθημερινών καθηκόντων τους και την ενημέρωση τους οπουδήποτε.

More

Entersoft WorkLife

Η απόλυτη λύση για την διαχείριση των διαδικασιών και των δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών.

More

Entersoft Mobile Field Service

διευκολύνει και βελτιστοποιεί τη συνολική ποιότητα της διαχείρισης υπηρεσιών. Σχεδιάστε το πρόγραμμά σας και ορίστε προτεραιότητες, βελτιστοποιώντας τους πόρους σας και ελαχιστοποιώντας τα κόστη σας.

More

Entersoft Retail

είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

More

Entersoft WMS

μέρος των προϊόντων του Entersoft Business Suite, είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για αποθήκες. Ολοκληρώνεται πλήρως και συλλειτουργεί με όλα τα γνωστά συστήματα ERP.

More

Entersoft Pocketbiz

είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών για κινητές συσκευές Android (Pocketbiz Sales, Pocketbiz Field Service, Pocketbiz Pharma, Pocketbiz Track & Trace, Pocketbiz Business Intelligence) που εξοπλίζει τα στελέχη της δύναμης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών on field, έτσι ώστε να βελτιστοποιούν την αποδοτικότητά τους.

More

Entersoft Mobile xVan

αποτελεί επιμέρους εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Entersoft CRM. Απευθύνεται σε εταιρείες που πουλάνε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους στους τελικούς τους πελάτες (B2B) με τη φιλοσοφία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου.

More

Τι λένε οι πελάτες μας...

Λ. Αθανασίου

”Το Entersoft CRM είναι η βασική πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών των τμημάτων Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Με τα εργαλεία τμηματοποίησης που διαθέτει, αναλύουμε δεδομένα από εκατομμύρια συναλλαγές μέσω του συστήματος Retail, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα τμήματα της πελατειακής μας βάσης και υλοποιούμε εκστρατείες marketing. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των πελατών, καθώς και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πωλήσεων μας. Ήταν μια πολύτιμη επένδυση με σημαντική αντίστοιχη απόδοση.”

Α. Τασίκας

”Ένα από τα βασικά προβλήματα μας ήταν η κατακερματισμένη πληροφορία και η καθυστερημένη επικοινωνία μεταξύ της Ελλάδος και των εταιρειών μας στο εξωτερικό λόγω πολλών και διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Με το Entersoft EBS καταφέραμε την ομογενοποίηση της πληροφορίας ενοποιώντας όλα τα δεδομένα μας σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα . Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε όλοι άμεση πληροφόρηση για όλες τις διαδικασίες μας, από την παραγωγή έως και την διακίνηση, από τις αποθήκες έως το λογιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις εταιρείες στο εξωτερικό.”

Κ. Πετρούτσος

”Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.”