Εφοδιασμοί & Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Οι λύσεις της Entersoft παρέχουν σωστή οργάνωση του πελατολογίου και των επικοινωνιών, πλήρη κάλυψη Εμπορικής και Πιστωτικής πολιτικής, καθώς και παρακολούθηση συμφωνιών πιστωτικών τζίρου (αγορών και πωλήσεων).

Παρακολουθούν όλες τις ειδικές οντότητες του κλάδου (πλοίο, IMO number, εταιρεία διαχείρισης, όμιλος, σημαία, λιμάνι κ.λπ).

Προσφέρουν πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων στις αποστολές, παραλαβές, παραγωγές, αναλώσεις κλπ.,  ηλεκτρονική τιμολόγηση παραστατικών και ευκολίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών αρχείων με προμηθευτές και πελάτες.

Παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης B2B portal  για επικοινωνία με συναλλασσόμενους και αυτοματοποίηση της παραγγελιοληψίας.

Διαθέτουν ορατότητα των προϊόντων σας σε πραγματικό χρόνο και σε κάθε φάση: από την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, τις διαδικασίες picking, packing (WMS) κ.λπ.

Υπολογίζουν και παρουσιάζουν αυτόματη  πρόταση αναπλήρωσης αποθεμάτων και προσφέρει πλήρη οργάνωση του τμήματος προμηθειών.  Βελτιστοποιούν τον επιμερισμό του stock στις παραγγελίες των πελατών βάσει αλγορίθμων και διαθέτει λύσεις οργάνωσης της αποθήκης με αυτόματες διορθώσεις και ελέγχους αποθεμάτων με κυκλικές φυσικές απογραφές.

Παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση με σύγχρονα εργαλεία MIS και ΒΙ συνδυάζοντας και αναλύοντας πρωτογενή δεδομένα για όλα τα ειδικά θέματα (π.χ. Ανάλυση πωλήσεων και κερδοφορία ανά πλοίο, ανά όμιλο κ.λπ)

Οι Λύσεις μας

Entersoft Business Suite

is a comprehensive and integrated business software suite for ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan and Business Intelligence applications.

More

Entersoft CRM

is an innovative Customer Relationship Management system fulfilling the needs of Sales, Marketing, Customer Service and Maintenance Service (SLAs) divisions of an organization.

More

Entersoft Expert

is an integrated ready-to-run ERP, CRM, Retail, Mobile and Business Intelligence business software for up to 10 users.

More

Entersoft Mobile CRM/SFA

amplifies the effectiveness of your mobile sales force by getting the agility needed to access real time data through a smartphone or tablet to fulfill their daily tasks and stay updated as if they were in the office.

More

Entersoft Mobile Field Service

facilitates and optimizes service management overall quality. Plan your Service schedules and set priorities, optimizing your resources and minimizing transportation and handling costs.

More

Entersoft Retail

is a contemporary, standalone software application specifically designed for the retail industry with hybrid functionality (online and offline) and fully integrated with ERP, CRM and E-Commerce.

More

Entersoft WMS

is part of the Entersoft Business Suite of products, is a modern, state-of-the-art software solution, for warehouses

More

Entersoft Mobile xVan

is a part of the Entersoft CRM integrated information system. It is addressed to companies that sell their products and / or services to their final customers (B2B) with the philosophy of mobile invoicing (xVan).

More

Τι λένε οι πελάτες μας...

Κ. Βαμβακίδης

”Με την εφαρμογή της Entersoft για το mobile, η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον στα χέρια της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο που μπορεί να την βοηθήσει, ώστε να εξυπηρετήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ο μηχανισμός για την δημιουργία προτάσεων προς τον πελάτη, με βάση τις τάσεις της διακόσμησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του, δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική tailor made πρόταση. Επιπλέον ο διευθυντής πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τον καθημερινό κύκλο επισκέψεων, εργασιών και πωλήσεων όλης της ομάδας.”

Κ. Πετρούτσος

”Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.”

Γ. Γόγονας

”Χρησιμοποιώντας τη λύση της Entersoft, η ομάδα πωλήσεων έχει στα χέρια της όχι μόνο ένα ισχυρό εργαλείο για τις παραγγελίες, αλλά ως επί το πλείστον ένα CRM που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους των πωλήσεών μας να εξυπηρετήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε οργανώσει την πληροφορία από τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά στους πελάτες σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης έχουμε πλέον μηχανισμό για να δημιουργείται πρόταση παραγγελίας βάση των ιστορικών στοιχείων. Επιπλέον, ο Διευθυντής Πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται σωστότερα τον εβδομαδιαίο και μηνιαίο κύκλο επισκέψεων και πωλήσεων για όλη την εβδομάδα. Το μάρκετινγκ έχει πλέον άμεσο feedback για την κατάσταση της αγοράς και η συνεργασία τους με την ομάδα πωλήσεων είναι αποτελεσματικότερη.”

Θ. Δούρος

”Με την χρήση του Entersoft Mobile CRM/SFA® αυτοματοποιήσαμε όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης σε εταιρικούς πελάτες, από την εκτέλεση μιας εκστρατείας/καμπάνιας και την παρακολούθηση των συναντήσεων, μέχρι την πορεία των προσφορών μας στην αγορά και την τελική ενεργοποίηση των υπηρεσιών που επέλεξε ο πελάτης. Ακόμη, πετύχαμε να δημιουργήσουμε σε πραγματικό χρόνο την βέλτιστη πρόταση για τις ανάγκες κάθε πελάτη αφού καταγράφουμε σε tablet απλά ερωτηματολόγια αναγκών και στέλνουμε την προσφορά επί τόπου στους πελάτες όπως προτείνεται από το σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιήσαμε τις ενδοεπικοινωνίες στελεχών και την καθυστέρηση για ειδικές εγκρίσεις παροχών, καθώς ο πωλητής διαθέτει όλη την απαραίτητη πληροφορία και υλικό που χρειάζεται. Οι εταιρικοί πωλητές της WIND πετυχαίνουν αύξηση του χρόνου τους στην αγορά, γίνονται πιο ευέλικτοι και άμεσοι, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εμπειρία υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας.”

Λ. Αθανασίου

”Το Entersoft CRM είναι η βασική πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών των τμημάτων Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Με τα εργαλεία τμηματοποίησης που διαθέτει, αναλύουμε δεδομένα από εκατομμύρια συναλλαγές μέσω του συστήματος Retail, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα τμήματα της πελατειακής μας βάσης και υλοποιούμε εκστρατείες marketing. Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των πελατών, καθώς και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης των πωλήσεων μας. Ήταν μια πολύτιμη επένδυση με σημαντική αντίστοιχη απόδοση.”

Ι. Αμβροσιάδης

”Αναμφίβολα η ανάγκη μας για εκσυγχρονισμό ήταν πραγματικά επιτακτική. Επιλέξαμε το Entersoft xVan γιατί μας έπεισε ότι θα πετυχαίναμε τον στόχο μας, όπως και συνέβη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αποφύγαμε λάθη, αυξήσαμε τις παραγγελίες μας και μειώσαμε περιττό φόρτο εργασίας. Η επένδυση έδωσε αξία όχι μόνο στην επιχείρηση αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους. Στους 10 πρώτους μήνες λειτουργίας της, μέσω της εφαρμογής εκδόθηκαν περίπου 75.000 τιμολόγια και 40.000 αποδείξεις είσπραξης. Ευχαριστώ όλους στην Entersoft για την πολύτιμη συνεισφορά τους για την επίτευξη αυτού του στόχου.”