Θυγατρικές εταιρείες

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 
Φιλτράρισμα ανά εταιρεία 

 

  • OPTIMUM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (31/12/2020)

  • LOG ON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (31/12/2020)

  • Auditor’s report and financial statements_Entersoft Middle East (30/06/2020)

  • ENTERSOFT ROMANIA Annual Financial Statements 2019 (30/06/2020)

  • ENTERSOFT BULGARIA Auditor_report (30/06/2020)

  • ENTERSOFT BULGARIA AFS 2019 (30/06/2020)

  • RETAIL- LINK AE 2019 (31122019) (17/06/2020)

  • ΡΙΤΕΙΛ ΛΙΝΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (31/12/2019)

  • OPTIMUM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (31/12/2019)

  • LOG ON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (31/12/2019)