Θυγατρικές εταιρείες

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 
Φιλτράρισμα ανά εταιρεία 

 

  • ENTERSOFT BULGARIA EOOD 2019 (30/06/2019)

  • ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC 2019 (30/06/2019)

  • ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL 2019 (30/06/2019)

  • RETAIL- LINK AE 2019 (30/06/2019)

  • RETAIL- LINK AE 2018 (31/12/2018)

  • ENTERSOFT BULGARIA EOOD 2018 (31/12/2018)

  • ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC 2018 (31/12/2018)

  • ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL 2018 (31/12/2018)

  • RETAIL- LINK AE 2017 (31/12/2017)

  • ENTERSOFT BULGARIA EOOD 2017 (31/12/2017)