Θυγατρικές εταιρείες

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 
Φιλτράρισμα ανά εταιρεία 

 

  • ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC 2017 (31/12/2017)

  • ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL 2017 (31/12/2017)

  • RETAIL- LINK AE 2016 (31/12/2016)

  • ENTERSOFT BULGARIA EOOD 2016 (31/12/2016)

  • ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC 2016 (31/12/2016)

  • ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL 2016 (31/12/2016)

  • ENTERSOFT BULGARIA EOOD 2015 (31/12/2015)