Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • Εντερσοφτ Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (11/10/2019)

  • Εντερσοφτ έκθεση ΔΣ 19-9-2019 προς έκτακτη γενική συνέλευση (11/10/2019)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (11/10/2019)

  • Εντερσοφτ Α.Ε Δελτίο Τύπου διανομής μερίσματος χρήσης 2018 (27/06/2019)

  • Entersoft A.E. Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 25.06.2018 (25/06/2018)