Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ_ΤΓΣ_7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ_ΤΓΣ 7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΓΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (12/06/2020)

  • Δικαιώματα μειοψηφίας (12/06/2020)