Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΓΣ 1-12-2020 (06/11/2020)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΓΣ 1-12-2020 (06/11/2020)

  • ΕΓΣ 01.12.2020_σχεδιο απόφασης (06/11/2020)

  • Δ Σ 5-11-2020 πρόσκληση ΕΓΣ 1-12-2020 (06/11/2020)

  • BALLOT PAPER GA 1-12-2020 (06/11/2020)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1-12-2020 (06/11/2020)

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ_ΤΓΣ_7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ_ΤΓΣ 7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΓΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (12/06/2020)