Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ENTEΡΣΟΦΤ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΣ 29.04.2022 (29/04/2022)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021_29.04.2022 (07/04/2022)

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_29-4-2022 (07/04/2022)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ_ΤΓΣ 29-4-2022 (07/04/2022)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ_ΤΓΣ 29-4-2022 (07/04/2022)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ_ΤΓΣ_29-4-2022 (07/04/2022)

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ENTERSOFT_.6.4.2022 (07/04/2022)

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΓΣ 29-4-2022 (07/04/2022)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΓΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (07/04/2022)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ_ΤΓΣ 29.04.2022 (07/04/2022)