Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΣ 26.05.2023 (26/05/2023)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_ΤΓΣ 26.05.2023 (08/05/2023)

  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΣΣΑΙΟΥ (04/05/2023)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 1 Ν. 4706.2020_ΤΓΣ 26.05.2023 (04/05/2023)

  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΣ_26.05.2023 (04/05/2023)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ_ΤΓΣ 26.05.2023_01.04.2023_26.04.2023 (04/05/2023)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ_ΤΓΣ 26.05.2023_01.01.2022_31.03.2023 (04/05/2023)

  • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (04/05/2023)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΓΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 (04/05/2023)

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΓΣ 26.5.2023 (04/05/2023)