Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΓΣ 17.05.2024 01.04.2023 – 17.04.2024 (19/04/2024)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΓΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (19/04/2024)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΓΣ 17.05.2024 (19/04/2024)

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΓΣ 17.05.2024 (19/04/2024)

  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΓΣ 17.05.2024 (19/04/2024)

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ENTERSOFT ΤΓΣ 17.05.24 (19/04/2024)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΓΣ 17.05.2024 (19/04/2024)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΤΓΣ 17.05.2024 (19/04/2024)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΓΣ 17.05.2024 (19/04/2024)

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17-05-2024 (19/04/2024)