Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • Δικαιώματα μειοψηφίας (12/06/2020)

  • BALLOT PAPER_GΑ 7-7-2020 (12/06/2020)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (11/06/2020)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 13-4-2020 ΠΡΟΣKΛΗΣΗΣ ΕΓΣ 12-5-2020 (29/04/2020)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 12-5-2020 σχεδιο απόφασης (29/04/2020)

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΓΣ 12-5-2020 (13/04/2020)

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΓΣ 12-5-2020 (13/04/2020)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12-5-2020 (13/04/2020)

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (13/04/2020)

  • BALLOT PAPER EGA 12-5-2020 (13/04/2020)