Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ προς ΤΓΣ Ιουνίου 2021 (13/05/2021)

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (13/05/2021)

  • Δ Σ 13-5-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 3-6-2021 (13/05/2021)

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (13/05/2021)

  • Δ Σ 11-5-2021 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΣ (13/05/2021)

  • ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΓΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (13/05/2021)

  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ (13/05/2021)

  • ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΓΣ 1-12-2020 (06/11/2020)