Γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 19-06-12 (19/06/2012)

  • Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 24-05-12 (24/05/2012)

  • Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 24-05-12 (24/05/2012)

  • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 6/7/2010 (06/07/2010)

  • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26-06-09 (26/06/2009)

  • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (26/06/2009)

  • Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 01-04-09 (01/04/2009)