Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2020

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΣ 11-10-2019 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ (25/02/2020)

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 31-12-2019 – ΑΜΚ (25/02/2020)

  • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 13-2-2020 – ΟΡΟΙ ΑΜΚ (25/02/2020)

  • Εκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών-ISRS 4400 (25/02/2020)

  • Εκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου (25/02/2020)

  • Εκθεση Επάρκειας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (25/02/2020)

  • Εκθεση Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης (25/02/2020)