Εταιρικές παρουσιάσεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ENTERSOFT – Ανάλυση από Eurobank Equities – Οκτώβριος 2021 (03/11/2021)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Q3 2021 (15/10/2021)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 10th Greek Investment Forum 2021 (27/05/2021)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 1ο Τρίμηνο 2021 (06/05/2021)

  • Εταιρική παρουσίαση-Συνέδριο ΧΑ Small Caps (Νοέμβριος 2020) (24/11/2020)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Οκτώβριος 2020 (12/10/2020)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Χρήσης 2018 (15/05/2019)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Χρήσης 2017 (05/06/2018)