Εταιρικές παρουσιάσεις

filter Φιλτράρισμα ανά έτος 

 

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Εννιάμηνο 2023 (11/10/2023)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 1ο Εξάμηνο 2023 (24/07/2023)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 1ο Τρίμηνο 2023 (11/04/2023)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Χρήση 2022 (21/02/2023)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 3ο Τρίμηνο 2022 (14/10/2022)

  • ENTERSOFT – Ανάλυση από Eurobank Equities – Ιούλιος 2022 (28/07/2022)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 1ο Εξάμηνο 2022 (25/07/2022)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – 1ο Τρίμηνο 2022 (19/04/2022)

  • ENTERSOFT Εταιρική παρουσίαση – Χρήση 2021 (22/02/2022)

  • ENTERSOFT – Ανάλυση από Eurobank Equities – Οκτώβριος 2021 (03/11/2021)