Οικονομικά Στοιχεία

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • Entersoft Στοιχεία & Πληροφορίες 30.06.2019 (31/07/2019)

  • Entersoft Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2019 (31/07/2019)

  • Εντερσοφτ Α.Ε Δελτίο Τύπου διανομής μερίσματος χρήσης 2018 (27/06/2019)

  • Entersoft Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2018 (10/04/2019)

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 (10/04/2019)