Οικονομικά Στοιχεία

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • Entersoft Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2018 (10/04/2019)

  • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 (10/04/2019)

  • Στοιχεία και πληροφορίες 30-06-2018 (25/07/2018)

  • Οικονομικές καταστάσεις 30-6-2018 (25/07/2018)

  • Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήση 2017 (13/03/2018)