Στοιχεία μετοχής

 

Στοιχεία μετοχήςΑριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου:  4.456.000
Μετοχικό Κεφάλαιο: 2.272.560
Αριθμός Μετοχών: 4.456.000
Ονομαστική Αξία: 0,51
Ημ/νία Εισαγωγής στο ΧΑ: 3/6/2008
Τύπος Μετοχών: KO
Κατηγορία: Alternative Market
Κλάδος: Software

Κωδικός Μετοχής:

Reuters: ENTr.AT
Bloomberg: ENTER:GA
ISIN: GRS503003006
CFI: ΕSVFR