Ιστορίες Πελατών

Φιλτράρισμα ανά κλάδο 

Η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. βελτίωσε τις διαδικασίες της, τον έλεγχο των προμηθευτών, της παραγωγής, των πωλήσεων και των εμπορικών συμφωνιών.

Το Entersoft Business Suite (ERP) υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας..

Το Entersoft Business Suite (ERP) υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας με ενιαίο τρόπο. Επιπλέον, η ενοποιημένη στατιστική και συνδυαστική πληροφόρηση, καλύπτει ιδιαιτερότητες όπως η υψηλή εποχικότητα του προϊόντος ενώ παράλληλα υποστηρίζει τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

H CPI κατάφερε να μειώσει τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών Service. Μάθετε πώς.

Με το ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite και Entersoft CRM, τυποποιήθηκε το..

Με το ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite και Entersoft CRM, τυποποιήθηκε το σύνολο των διαδικασιών των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και την υποδοχή της κλήσης στο βλαβοληπτικό μέχρι την πλήρη διαχείριση των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών (SLA) αποτρέποντας την απώλεια χρόνου σε μη παραγωγικές διαδικασίες και διασφαλίζοντας αξιοπιστία στον πελάτη.

Η Alpha Marine ενισχύει το human engagement και διευκολύνει την καθημερινή εργασία του προσωπικού μέσα από την αναβαθμισμένη ποιοτικά εργασία.

Με το Entersoft Business Suite η παραδοσιακά χειρόγραφη διαχείριση έργων έδωσε τη..

Με το Entersoft Business Suite η παραδοσιακά χειρόγραφη διαχείριση έργων έδωσε τη θέση της σε ένα οργανωμένο σύστημα συντονισμού εργασιών πολυεταιρικής φύσεως, με σύγχρονες μεθόδους και end-to-end ορατότητα σε όλα τα στάδια, μειώνοντας κατά 88% τον χρόνο στη συνολική εικόνα απολογισμού ενός έργου.