Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 6/7/2010

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εξαγορά SmartCV  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής Ελέγχου 01.04.2023 Ανασυγκρότηση σε σώμα  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 01.04.2023 Συγκρότηση σε σώμα  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εκλογή νέου μέλους Επιτροπών 01.04.2023  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση εκλογή νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Ελέγχου  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022