Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 6/7/2010

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν3556-2007 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν3556 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ_09.03.2020  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_06.03.2020  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ_05.03.2020