Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2023  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εξαγορά SW RetailSoft  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26.05.2023  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ 26.05.2023  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 26.05.2023 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εξαγορά SmartCV