Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • ENTERSOFT Ανακοίνωση 29.3.2024 υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  • ENTERSOFT Ανακοίνωση 28.3.2024 – γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • Ανακοίνωση 15.3.2024 γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13.3.2024 – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  • Ανακοίνωση 13.3.2024 B – γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • Ανακοίνωση 13.3.2024 γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • Ανακοίνωση 12.3.2024 γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • ENTERSOFT Ανακοίνωση 11.3.2024 γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών
  •    
  • ENTERSOFT ανακοίνωση γνωστοποίησης απόκτησης σημαντικών συμμετοχών