Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών Ν 3565-2007  • Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος άσκησης δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με το Ν361-2026  • Αίτημα άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς  • ENTERSOFT Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης 11.7.2024  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ UNITY HOLDING COMPANY  • Entersoft Ανακοίνωση  • ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των 100% θυγατρικών WEDIA- SW RETAIL SOFT- INFOPOWER HR  • Ανακοίνωση για έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των 100% θυγατρικών WEDIA- SW RETAIL SOFT- INFOPOWER HR  • ENTERSOFT ανακοίνωση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή  • Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου Άρθρο 15 120624