ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ 2021