ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021