ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εξαγορά SmartCV



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής Ελέγχου 01.04.2023 Ανασυγκρότηση σε σώμα



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 01.04.2023 Συγκρότηση σε σώμα



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εκλογή νέου μέλους Επιτροπών 01.04.2023



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση εκλογή νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Ελέγχου



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή



  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022