ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Φιλτράρισμα ανά έτος

 

  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης σε σώμα νέας Επιτροπής Ελέγχου  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Αποφάσεις ΤΓΣ 17.05.2024  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 17.05.2024  • ENTERSOFT Ανακοίνωση 29.3.2024 υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  • ENTERSOFT Ανακοίνωση 28.3.2024 – γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • Ανακοίνωση 15.3.2024 γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13.3.2024 – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  • Ανακοίνωση 13.3.2024 B – γνωστοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών