ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση εκλογή νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Ελέγχου