ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30-6-20