ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ