Εντερσοφτ Α.Ε Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων Ά εξαμήνου 2019