ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021