ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ