ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 26.05.2023 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ