ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ UNITY HOLDING COMPANY