ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ UNITY HOLDING COMPANY