ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης σε σώμα νέας Επιτροπής Ελέγχου