ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ – Aπάντηση της υπ αριθμ. πρωτ. 532 27.02.2024 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς