ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των 100% θυγατρικών WEDIA- SW RETAIL SOFT- INFOPOWER HR