Aberon

Το aberon είναι ένα ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης και Διανομής και αποτελεί τον κύριο κορμό των λύσεων Entersoft SCM 360 για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι φιλικό, εύχρηστο, ευέλικτο και αρθρωτό, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Το aberon αποτελεί την ιδανική λύση για περιβάλλοντα κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας - από αποθήκες με ασύρματα τερματικά, μέχρι πλήρως αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής με pick-by-light, carousels, sorters, automatic stacker cranes, goods-to-man συστήματα κ.λπ.

Το aberon είναι πολυγλωσσικό και πολυμετρικό, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστεί με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στην αποθήκη:

 • Υποστήριξη RFID
 • Διαμόρφωση οθονών από τον χρήστη
 • Εικονική πραγματικότητα (virtual reality)
 • Σύνθετες αναζητήσεις με query wizard
 • Γρήγορη δημιουργία εκτυπωτικών με report wizard
 • Warehouse Analyzer με OLAP τεχνολογία
 • Καθοριζόμενες από τον χρήστη διαδικασίες των λειτουργιών αποθήκης βάσει παραμετρικών κανόνων
 • Ενσωμάτωση εξωτερικού κώδικα PL/SQL σε user exits
 • Online help με δυνατότητα επέμβασης από τον χειριστή
 • Ορισμός προκαθορισμένων τιμών σε πεδία για μείωση καταχωρίσεων από τον χειριστή
 • Δυνατότητα μαζικών ενημερώσεων για εύκολες αλλαγές παραμετρικών στοιχείων
 • Δικαιώματα τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε επίπεδο διαδικασιών
 • Standard Interfaces με ERP – Interface Wizard

Το aberon παρέχει συνεχή εποπτεία της ροής της πληροφορίας και των υλικών σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας – από την παραγωγή, την παραλαβή, την αποθήκευση, την συλλογή των παραγγελιών, τη φόρτωση και την παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες:

 • Ενιαία Διαχείριση πολλαπλών Κέντρων Διανομής με πολλαπλές Αποθήκες ανά Κέντρο Διανομής
 • Διαχείριση πολλών αποθετών (3rd party Logistics)
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Αποθήκης
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση αποθήκης, λεπτομερής αποτύπωση και διαχείριση του γεωγραφικού συστήματος αποθήκευσης
 • Υποστήριξη όλων των τύπων αποθηκευτικών συστημάτων, όπως επάλληλα στρώματα (στοίβες), back to back, drive in, flow storage, cantilever, push back, mobile racking, ρομποτικά κ.λπ.
 • Διαφάνεια και έλεγχος σε όλες τις εντολές εργασίας (transaction monitoring)
 • Διαχείριση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Ανασυσκευασία, Διαχείριση set και συνθέτων προϊόντων, κ.λπ.)
 • Ενσωμάτωση αλγορίθμων βελτιστοποίησης ροών μέσα στην αποθήκη
 • Άμεση πληροφόρηση της διοίκησης για την χρήση και αξιοποίηση των πόρων της αποθήκης
 • Εφαρμογή Barcoding σε όλες τις λειτουργίες
 • Παρακολούθηση παραλλαγών (variations) σε ένα είδος (χρώμα, μέγεθος κ.α.)
 • Υποστήριξη ημερομηνιών παραγωγής / λήξης, Lot Number, εσωτερικού Lot, Serial Number
 • Υποστήριξη ασύρματων RF τερματικών και λοιπών αυτοματισμών αποθήκης-κέντρου διανομής
 • Διαχείριση παραγωγής και διαδικασία παραλαβής αυτόματα από παραγωγή
 • Διαχείριση φακέλων αναμενομένων για παραγγελίες προμηθευτών, επιστροφών, παραγωγής, από άλλα κέντρα διανομής
 • Διαχείριση "back-order" παραγγελιών και δρομολογίων
 • Διαχείριση πρώτων υλών, ημιετοίμων και ετοίμων
 • Υποστήριξη παραμετρικών σεναρίων αποθήκευσης με κριτήρια ποιότητας, κατάστασης, συνθήκες αποθήκευσης
 • Διαχείριση ειδών με serial number
 • Διαχείριση set kit
 • Διαχείριση Ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση Υποκατασκευών

Βελτίωση παραγωγικότητας

 • Παραλαβές --> έως και 25%
 • Αποθηκεύσεις --> έως και 25%
 • Συλλογή παραγγελιών --> έως και 100%
 • Ανατροφοδοσίες --> έως και 25%
 • Συσκευασία --> έως και 40%
 • Φόρτωση --> έως και 40%

Αύξηση βαθμού εξυπηρέτησης πελατών

 • Εξάλειψη λαθών κατά την προετοιμασία των παραγγελιών
 • Μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών

Μείωση του κόστους λειτουργίας

 • Μείωση χρόνου αποθήκευσης
 • Ελαχιστοποίηση λαθών στο picking
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου εκτέλεσης απογραφών
 • Μείωση κόστους από ληγμένες παρτίδες

Αύξηση παραγωγικότητας και ευελιξίας

 • Γρήγορη και ευέλικτη προετοιμασία παραγγελιών
 • Εξάλειψη λαθών κατά την εκτέλεση των εργασιών στην αποθήκη
 • Άμεση αντίδραση σε επείγουσες παραγγελίες και διαδικασίες

Ποιοτική αναβάθμιση εκτελούμενων εργασιών

 • Κατάργηση εντύπων
 • Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων
 • Συντονισμός εργασιών, εργαζομένων και μηχανημάτων
 • Εξασφάλιση απρόσκοπτης ροής πληροφοριών και υλικών
 • Ακριβής και συνεχής πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
 • Βελτίωση απόδοσης εργαζομένων

Αλλα προϊόντα

Entersoft Business Suite®

είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence εφαρμογές.

Request demo

Entersoft Expert Cloud ERP®

είναι μια ολοκληρωμένη λύση cloud ERP, CRM, Retail, Mobile και Business Intelligence για μικρομεσσαίες επιχειρήσεις.

Request demo

Entersoft Retail®

είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

μέρος των προϊόντων του Entersoft Business Suite, είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για αποθήκες. Ολοκληρώνεται πλήρως και συλλειτουργεί με όλα τα γνωστά συστήματα ERP.

Request demo

Entersoft CRM®

είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Service, συνθέτοντας τη συνολική εικόνα του πελάτη.

Request demo

Aberon®

είναι ένα ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης και Διανομής και αποτελεί τον κύριο κορμό των λύσεων Entersoft SCM 360 για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι φιλικό, εύχρηστο, ευέλικτο και αρθρωτό, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Request demo

Entersoft Mobile®

είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών για κινητές συσκευές (SFA/CRM, Field Service, xVAN, MedRep, Pocketbiz) που εξοπλίζει τα στελέχη της δύναμης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών on field, έτσι ώστε να βελτιστοποιούν την αποδοτικότητά τους.

Request demo

Entersoft Cloud apps®

γέφυρα των Entersoft συστημάτων με τρίτες εφαρμογές, με τους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται, μέσα από το πανίσχυρο Entersoft API, με εφαρμογές διαθέσιμες στο Entersoft cloud store, με αμέτρητες επιλογές ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.

Request demo

Entersoft e-Commerce®

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με τα συστήματα ERP & CRM του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®.

Request demo