Entersoft Business Suite – ERP

Ανακαλύψτε τις προοπτικές της επιχείρησής σας με την λύση ERP

Το Entersoft Business Suite® είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές.

Γνωρίστε το EBS, την ολοκληρωμένη λύση ERP (Enterprise Resource Planning)

Το Entersoft Business Suite® παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση Δεδομένων. Το λογισμικό προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Το Entersoft Business Suite® περιέχει έτοιμες προτάσεις, μηχανισμούς και εργαλεία για την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των επιχειρηματικών ροών, τη βελτιστοποίηση του κόστους και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και την ανάπτυξη των σύγχρονων εταιρειών. Ένα ευρύ πληροφοριακό σύστημα με μοντέρνα δομή και χαρακτηριστικά σταδιακής υιοθέτησης από οργανισμούς που μεταβάλλονται και αναπτύσσονται.

Ενότητες Λογισμικού ERP

Οι ενότητες του Entersoft Business Suite® - ERP οργανώνουν και διαχέουν την πληροφορία σε όλο τον οργανισμό προσφέροντας Role Based επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφόρηση, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας (best practices) που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Η πλούσια πληροφόρηση σε Dashboards αλλά και αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργούν τις συνθήκες για άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και γρήγορη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το Entersoft Business Suite’s® - ERP περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Οικονομική Διαχείριση
  • Γενική Λογιστική
  • Λογιστική Κόστους
  • Διαχείριση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Ελληνικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ, Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.)
 • Διοικητική Λογιστική
 • Προϋπολογισμός και Έλεγχος
 • Εμπορική και Πιστωτική Πολιτική
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Χρηματορροής
 • Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών
 • Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Τελωνειακών Αποθηκών
 • Business Intelligence - Αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυίας
  • Εntersoft BI
  • Oλοκλήρωση με Μicrosoft Power BI
  • Entersoft Analyzer για διοικητική πληροφόρηση από οποιαδήποτε συσκευή

Υποσυστήματα ERP

Το υποσύστημα CRM του Entersoft Business Suite® καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Εύκολο στην υλοποίηση και ευέλικτο, το Entersoft CRM® αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης προγραμματισμού και παρακολούθησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης..

Το υποσύστημα RETAIL του Entersoft Business Suite®, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline. Υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων, των διαδικασιών, των συναλλαγών αλλά και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.

Το υποσύστημα WMS του Entersoft Business Suite® είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας. Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, να μειώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, να βελτιστοποιεί το κόστος και να διαχειρίζεται τους πόρους των αποθηκών.

Οι ενότητες του Entersoft Business Suite® που συνθέτουν τα MOBILE υποσυστήματά του για tablets και smart phones, βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή του παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους τα ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή/και CRM πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Περισσότερα για το Entersoft Mobile CRM/SFA…
Περισσότερα για το Entersoft Mobile Field Service…
Περισσότερα για το Entersoft Mobile xVan…

Το υποσύστημα E-Commerce του Entersoft Business Suite® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, εταιρικού portal και intranet άμεσα.

Το Entersoft Business Suite είναι ιδανικό για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για εταιρείες που επιθυμούν να μετατρέψουν την προηγμένη τεχνολογία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η πλατφόρμα λογισμικού Entersoft Business Suite® είναι η μοναδική στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που διαθέτει Διεθνή Πιστοποίηση και αξιολόγηση με περισσότερα από 2.500 κριτήρια από την εταιρεία TEC με έδρα τον Καναδά, κάτι που πιστοποιεί και διασφαλίζει την επένδυση των πελατών μας. Περισσότερα…

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Σημαντικά πλεονεκτήματα

 

Φιλτράρισμα ανά Τμήμα/Ρόλο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κεντρική οθόνη ελέγχου (Cockpit)

Με μια ματιά, τα σημαντικότερα μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας (έσοδα, κόστη, διαθέσιμα, υπόλοιπα λογαριασμών) με drill down δυνατότητες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Eικόνα net κερδοφορίας (ΚΠΦ) οποιαδήποτε στιγμή

Στοιχεία εσόδων και λειτουργικού κόστους με πλήρη χρονική ανάλυση και σύγκριση μεταξύ ετών. Κέρδη πρo φόρων, τόκοι και αποσβέσεις. Ρυθμός μεταβολής της καθαρής κερδοφορίας, στο χρόνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δείκτες ταμειακής επάρκειας & ανάλυση πηγών ρευστότητας

Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εικόνα διαθεσίμων, εισροών και εκροών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, απαιτήσεις, επιταγές, από ανοικτές παραγγελίες, προτιμολόγια, από ανεκτέλεστο budget, από εκμετάλλευση τραπεζικών πλαφόν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαδικασίες έγκρισης και δρομολόγησης πληρωμών

Μαζική διαχείριση των οφειλών και κατάρτιση πλάνου εξόφλησης. Διαδικασίες έγκρισης πληρωμών πριν την πραγματοποίησή τους. Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών ή παραγωγή εντολών πληρωμής σε Τράπεζες. Ταυτόχρονη διαχείριση των οφειλών όλων των εταιρειών του ομίλου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δομημένος κύκλος πώλησης

Μαζικός προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών (visit plans) με βάση περιοχές υπευθυνότητας, ωράρια πελατών, διαθεσιμότητες, εταιρική πολιτική περιοδικών επιθεωρήσεων με δυνατότητα στοχοποίησης και απολογισμού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ανάλυση αποτελεσματικότητας πωλήσεων

Τζίρος, μεικτό κέρδος, % επίτευξης στόχων ανά επιχειρηματική διάσταση (π.χ. ομάδες ειδών-πελατών, γεωγραφικές ζώνες, κανάλια διανομής). Aνάλυση ανά πηγή lead. Σύγκριση δεικτών πωλήσεων ανά μήνα και έτος.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οργάνωση & παρακολούθηση όλου του κύκλου παροχής υπηρεσιών

Κλήσεις υποστήριξης-help desk, εξέλιξη υποθέσεων, επαφές με πελάτες, in-house & on-site support, μέσοι χρόνοι απασχόλησης, κλήσεις ανά ζώνη ωρών, ανάλυση κρισιμότητας υποθέσεων, προσφορές-έσοδα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαχείριση & ανάλυση παραπόνων πελατών

Ανάλυση κατηγορίας-σοβαρότητας παραπόνου και αξιολόγηση παραπόνων που δεν έχουν επιλυθεί. Τυπικές διορθωτικές ενέργειες και συνολικό κόστος επίλυσης προβλημάτων.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Δείκτες διαχειριστικής πολιτικής αποθεμάτων

Κυκλοφοριακή ταχύτητα, Χρόνοι αποθεματοποίησης, Μέση τιμή κόστους και πωλήσεων, Μεταβολές κόστους, Συντελεστής απόσβεσης, ως εργαλεία επανεκτίμησης της πολιτικής αποθεμάτων.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Παλαιότητα και κόστος ανενεργού στοκ

Ανάλυση παλαιότητας αποθεμάτων που δεν κινούνται, τρέχουσα αξία κόστους. Διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο μείωσης (π.χ. εκποίηση, προσφορά πώλησης) του συγκεκριμένου αποθέματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δομή Κόστους Παραγωγής

Εργαλείο αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κοστολόγησης παραγωγής. Ανάλυση κόστους ανά φάση παραγωγής, προϊόν ή ομάδα προϊόντων & πηγή κόστους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ιχνηλασιμότητα παρτίδων

Πλήρης παρακολούθηση του ιστορικού εξέλιξης παρτίδας προϊόντων ξεκινώντας από την παραλαβή ή την παραγωγή της και καταλήγοντας στην τελευταία της αποστολή. Κατάσταση πληροφόρησης για τη διαδρομή & την τρέχουσα θέση της παρτίδας.

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Web-based αναβάθμιση εκδόσεων, συγχρονισμός των τερματικών

Λήψη νέας έκδοσης & αναβάθμιση εφαρμογής σε διακριτά βήματα με διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. Συγχρονισμός επιμέρους σταθμών εργασίας αυτόματα, με την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή.

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εταιρική βάση γνώσης για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών

Συστηματοποιημένη βάση γνώσης για καταχώριση εταιρικών νέων και ανακοινώσεων, κανόνων λειτουργίας, όρων ασφαλείας κτιρίων, προτύπων κειμένων κοινής χρήσης κ.ο.κ. Ορισμός λέξεων-κλειδιών ανεύρεσης και ρόλων στους οποίους απευθύνονται.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δείκτες ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου

Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εισπραξιμότητα τζίρου, αποδοτικότητα διαδικασίας απαίτησης υπολοίπων συνολικά και ανά ομάδα πελατών, συγκρίσεις ανά μήνα και έτος.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρακολούθηση δραστηριότητας ομίλου

Ομιλικά Ισοζύγια - Αποτελέσματα με απάλειψη διεταιρικών συναλλαγών, Ανοικτά υπόλοιπα, Ανάλυση δαπανών, Ομιλικές υποχρεώσεις, Στατιστικά & γραφικά πωλήσεων, Εσοδα ανά σημείο πώλησης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, Ομιλικό cash flow.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, μόχλευσης, ρευστότητας

Τυπικοί οικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας. Καθορισμός της "υγειούς" για τον κλάδο τιμής των δεικτών και χρωματική επισήμανση αυτών που αποκλίνουν της υγειούς τιμής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ε.Λ.Π./Δ.Λ.Π. – On line ενημέρωση, σύγκριση με φορολογικά αποτελέσματα

Συνύπαρξη και συγχρονισμός των δυο συστημάτων αναφοράς. Συγκριτικές καταστάσεις ΕΛΠ & ΔΛΠ για όλα τα υποσυστήματα (Λογιστική-Πάγια-Δαπάνες-Αποθέματα-Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι). Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Μικτό κέρδος – online κόστος παραγγελίας (ανά γραμμή)

Κόστος και μικτό κέρδος άμεσα διαθέσιμα τη στιγμή της παραγγελιοληψίας, με βάση την τρέχουσα μέση σταθμική τιμή των ειδών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Κεντρική οθόνη πλοήγησης για την καθημερινή δραστηριότητα πωλητών

Διαχείριση, αξιολόγηση, follow up leads & ευκαιριών πώλησης από κεντρική οθόνη πλοήγησης (hot leads, εργασίες σήμερα, επόμενη εβδομάδα)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ιχνηλασιμότητα (ιστορικό) υποθέσεων Υποστήριξης

Αναλυτική διαχείριση όλων των βημάτων εξυπηρέτησης κάθε περιστατικού, ιστορικότητα σε κάθε μεταβολή στοιχείου και για όλη την αλυσίδα ενεργειών που συνδέονται με κάθε υπόθεση. Πληροφόρηση σε επίπεδο πελάτη και τεχνικού.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προγραμματισμός ενεργειών, calendar, διαθεσιμότητες, εύκολες αναθέσεις, μεταβολές ραντεβού

Διαδικασίες ανάθεσης σε τεχνικούς, άμεση εικόνα εκκρεμοτήτων, εύκολη μετάθεση στο πλάνο, ενημέρωση της διάρκειας απασχόλησης, εντοπισμός ανισοκατανομής εργασιών, over-allocations.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Επιμερισμός διαθέσιμου στοκ σε παραγγελίες πελατών

Πρόταση βέλτιστης εξυπηρέτησης παραγγελιών με αλγόριθμους κατανομής σε αυτές του διαθέσιμου στοκ βάσει διαφόρων κριτηρίων προτεραιότητας (π.χ. πελάτης, περιοχή, ημ.παράδοσης, % κάλυψης παραγγελίας κλπ.). Αυτόματη δέσμευση αποθέματος για το εγκεκριμένο πλάνο παραδόσεων.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Σενάρια αναπλήρωσης αποθεμάτων

Πρόταση αναπαραγγελίας βασισμένη στο ιστορικό πωλήσεων, στα όρια ασφαλείας, στις ελλείψεις α' υλών για προγραμματισμό Παραγωγής, στις επιθυμητές μέρες επάρκειας κλπ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

MPS: Προγραμματισμός Παραγωγής

Εγγραφές προγραμματισμού Παραγωγής με βάση τις Πωλήσεις, τις Ελλείψεις, τη δημιουργία στοκ (μέρες επάρκειας) και διάφορα κριτήρια, με δυνατότητα ελεύθερης επέμβασης στο παραγόμενο Ημερολόγιο Παραγωγής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

MRP: Αναπλήρωση υλικών βάσει του Πλάνου Παραγωγής

Αυτόματος υπολογισμός των ελλείψεων σε α' ύλες και χρονική τοποθέτηση των παραγγελιών αγορών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτητό επίπεδο αποθεμάτων

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πολλαπλών επιπέδων σύστημα απονομής προνομίων πρόσβασης σε χρήστες

Σύστημα διαμόρφωσης κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στα δεδομένα, σε επίπεδο ομάδων χρηστών (ρόλων) και σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια (από ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων ή διαδικασιών μέχρι οθόνες, πεδία, συγκεκριμένα έγγραφα, σειρές κ.ά.)

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δυνατότητα αυτόνομης πρόσθετης ανάπτυξης λειτουργικότητας

Το σύστημα παρέχει πλήθος εργαλείων προσθετικής ανάπτυξης από εξειδικευμένα στελέχη χωρίς εμπλοκή της Entersoft (οθόνες, εκτυπωτικά, γραφικά, έλεγχοι προστασίας των χρηστών από λάθη, ενημερώσεις οικονομικών στοιχείων, σχεδίαση εγγραφών, ενεργειών, ροών εργασίας, τρόπων αναζήτησης, τρόπων πλοήγησης, υπενθυμίσεις κ.λπ.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οn-line πορεία budget & projection

On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού πωλήσεων, αγορών, εξόδων και επενδύσεων με ανάλυση ανά εμπορικό τομέα-δραστηριότητα. Υπολογισμός μελλοντικής απόκλισης από τα προϋπολογισθέντα, με βάση την κάλυψη μέχρι συγκεκριμένη μέρα/μήνα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κορυφαίες – χειρότερες πηγές κέρδους

Είδη και πελάτες με τη μέγιστη ή τη χειρότερη κερδοφορία, συγκριτική απεικόνιση ΜΚ μεταξύ κατηγοριών, ομάδων, περιοχών, μηνών & ετών, καθώς και μεταξύ εταιρικών δραστηριοτήτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ενιαίες καρτέλες συναλλασσομένων με πολλαπλούς ρόλους

Ενοποιημένο (consolidated) λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο συναλλασσομένου ανεξάρτητα ρόλου (π.χ πελάτης-προμηθευτής) και εταιρείας του ομίλου. Απαραίτητη πληροφόρηση στη διαδικασία συμφωνίας υπολοίπου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Εργαλεία και μεθοδολογία λογιστικών συμφωνιών

Εργαλείο ελέγχου της ορθότητας λογιστικοποιήσεων με άμεση απεικόνιση της πιθανής πηγής προβλημάτων συμφωνίας Λογιστικής-Υποσυστημάτων

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ρυθμός απόκτησης πελατών

Στατιστική ανάλυση του ρυθμού απόκτησης νέων πελατών και της διαχρονικής διατήρησης-απώλειας των υπαρχόντων. Δείκτες μέσης διάρκειας ζωής & μέσου ρυθμού διατήρησης πελάτη.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία μέσω κινητού

Εύκολη καταχώριση προσφορών και παραγγελιών από τους πωλητές με τα απαραίτητα στοιχεία, με προφανείς επιλογές, κινήσεις και βοηθήματα στην οθόνη του κινητού ή της ταμπλέτας, χωρίς κάν την ανάγκη εκπαίδευσης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συμβάσεις & όροι παροχής υπηρεσιών (SLAs)

Ειδικές συμφωνίες Υποστήριξης που περιγράφουν: τοποθεσίες που καλύπτονται, χρόνους απόκρισης, εξαιρέσεις, εγγυήσεις, όρους, κανόνες τιμολόγησης & εξόφλησης κ.λπ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ελεγχος αποτελεσματικότητας και κόστους Υποστήριξης

Έλεγχος και ανάλυση αποτελεσματικότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών συνολικά ή σε επίπεδο εκπροσώπου. Πληροφόρηση για το πλήθος εργασιών ανά φάση εξέλιξης & προτεραιότητα και για το πλήθος & το ρυθμό αποκρίσεων-επιλύσεων.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Έλεγχος τήρησης εμπορικών συμφωνιών με προμηθευτές

Σύστημα καταγραφής των συμφωνημένων με προμηθευτές και αναμενόμενων εκπτώσεων βάσει συμφωνιών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δυνατότητα άμεσης αντιπαραβολής και ανάδειξης αποκλίσεων από τις συμφωνίες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Πρόταση ανατροφοδότησης καταστημάτων

Πρόταση βέλτιστης αναδιανομής του διαθέσιμου στοκ μεταξύ των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο & κατώτατο επίπεδο στοκ ανά κατάστημα καθώς και την προτεραιότητα αναπλήρωσης των καταστημάτων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αυτόματη διόρθωση των αναλώσεων συνταγών βάσει φυσικής απογραφής

Εργαλείο αυτόματου επιμερισμού των διαφορών που προκύπτουν από τη φυσική καταμέτρηση στις (θεωρητικές) αναλώσεις βάσει συνταγών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δείκτες αποτελεσματικότητας παραγωγικής διαδικασίας

Μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης εντολών παραγωγής, χρόνοι παράδοσης προϊόντων κατά παραγγελία, στοιχεία κόστους και κερδοφορίας.

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εξαιρετικής ευελιξίας εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα

Απλοί μηχανισμοί εισαγωγής δεδομένων (π.χ. copy-paste) αλλά και πολύπλοκα σενάρια ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές, βάσει τυποποιημένων και καθιερωμένων διεθνών προτύπων (txt, xml, excel, access, OleDB σύνδεση κ.λπ.).

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Eνοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των κύριων εταιρικών διαδικασιών

Ολες οι διαδικασίες όλων των τμημάτων σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ξεχωριστού ρόλου χρηστών. Τα τρίτα συστήματα είτε ολοκληρώνονται στο κεντρικό με κατάλληλες αυτοματοποιημένες ροές δεδομένων είτε, καταργούνται. Αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

What-if σενάρια / επίδραση σε budget & cash-flow

Ενσωμάτωση έκτακτων προβλέψεων για κινδύνους π.χ. επισφάλειες, έκτακτοι φόροι ή για πρόσθετα έσοδα σε κοινή προβολή με τον Εταιρικό Προϋπολογισμό και αντιστοίχως (με βάση την ταμειακή τους απεικόνιση) στην Πρόβλεψη Χρηματοροής.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών

Δείκτες αποπληρωμής και δείκτες καθυστέρησης, rating πελατών με βάση την απόκλιση από το συμφωνημένο χρόνο πληρωμής, διαχείριση βαθμού φερεγγυότητας πελατών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Έλεγχος & προγραμματισμός εισπράξεων

Παρακολούθηση ιστορικότητας ανεξόφλητων υποχρεώσεων & χρήση της πληροφορίας για επικοινωνία με τους πελάτες και διεκπεραίωση συμφωνιών εισπράξεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων

Παραμετρική κατάρτιση και υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αναφορών, με χρήση ενσωματωμένου-εύχρηστου εργαλείου Excel.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Κύκλος εξυπηρέτησης παραγγελιών

Τυπικοί δείκτες αποδοτικότητας διαδικασιών πωλήσεων και διανομής όπως: μέσος χρόνος δρομολόγησης, ετοιμασίας, αποστολής & απόκλισης παράδοσης παραγγελίας. Εξέλιξη δεικτών στο χρόνο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση του ανταγωνισμού όπως αυτός καταγράφεται μέσω των ευκαιριών που διαχειρίζονται τα στελέχη πωλήσεων. Πληροφόρηση για βασικούς ανταγωνιστές, αιτίες ήττας-νίκης, ύψος χαμένων εσόδων.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ενσωμάτωση του πλάνου τιμολόγησης των Συμβάσεων Υποστήριξης στο Cash flow

Αυτόματη παραγωγή προτιμολογίων υπηρεσιών με βάση τους όρους των Συμβάσεων Υποστήριξης, τα οποία επιδρούν στα προβλεπόμενα έσοδα και τα χρηματικά διαθέσιμα από το view της Οικονομικής Διεύθυνσης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αδιάλειπτη συλλειτουργία διαδικασιών service με το back office

Aπαιτούμενα υλικά – ανταλλακτικά, παραγγελίες, παραλαβές, εσωτερικές διακινήσεις, διαχείριση σειριακών αριθμών, τιμολογήσεις και εισπράξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS

Πολιτικές αποθεμάτων

Επιχειρηματικοί κανόνες ανά τύπο διακίνησης αποθεμάτων (π.χ. On line έλεγχος επάρκειας στοκ, κανόνες διάθεσης παρτίδων, διαχείριση ειδών υπό απόσυρση σε παραγγελίες και επιστροφές). Προστασία από λανθασμένες διακινήσεις.

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποδομή αντιμετώπισης οποιασδήποτε δομής αλυσίδας Λιανικής

Μοντέλα επικοινωνίας προσαρμόσιμα στην τοπολογία της επιχείρησης & στη δομή αλυσίδας Λιανικής (ιδιόκτητα καταστήματα, συμμετοχικά, franchisees). Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και περιοδικού συγχρονισμού καταστήματος-κεντρικών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Στατιστικά πωλήσεων “καλαθιού” Λιανικής

On-line παρακολούθηση ημερήσιας δραστηριότητας καταστήματος. Στατιστικά καταστημάτων (τζίρος, ποσότητα πωλήσεων) ανά ώρα και ανάλυση δεικτών "καλαθιού" λιανικής με βάση την επισκεψιμότητα ή τις καιρικές συνθήκες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανάλυση μικτού περιθωρίου κέρδους

Προέλευση και εξέλιξη μικτών κερδών διαχρονικά κατά κατηγορία και σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή τζίρου. Κερδοφορία κατά παραγγελία, κατά παρτίδα, για είδη συγκεκριμένου προμηθευτή κ.λπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget δαπανών

Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού δαπανών με ανάλυση ανά τμήμα και δραστηριότητα. On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού για έγκαιρη πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός επενδύσεων και αποσβέσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Επισφαλείς απαιτήσεις

Πελάτες με ληγμένες επιταγές, πελάτες με πολλές αντικαταστάσεις επιταγών, πελάτες με οφειλές πάνω από Ν μήνες κ.λπ. ελέγχονται, ειδοποιούνται, αξιολογούνται και αντιστοιχίζονται σε αυστηρές πιστωτικές πολιτικές.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget πωλήσεων

Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού πωλήσεων, κατά κατηγορία, πωλητή, σημείο πώλησης, τομέα ή οποιαδήποτε διάσταση. On-line παρακολούθηση της επίτευξης του προϋπολογισμού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Αιτιολόγηση εκπτώσεων πελατών – ανάλυση προέλευσης κάθε έκπτωσης

Απολογιστικός έλεγχος των εκπτώσεων που έχουν δοθεί στους πελάτες, με εκκίνηση τη βασική τιμολογιακή πολιτική. Ανάλυση σε εκπτώσεις επί τιμολογίων και σε αναδρομικές εκπτώσεις λόγω τζίρου. Ταξινόμηση σε κλίμακες μέσων % έκπτωσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Έλεγχος φερεγγυότητας και πιστωτικού κινδύνου πελατών

Σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου, με βάση το ιστορικό και το βαθμό φερεγγυότητας του πελάτη. Έλεγχοι και απαγορεύσεις διαφόρων επιπέδων με στόχο να προστατεύουν την εταιρεία από επισφαλείς συναλλαγές. Διαδικασίες εγκρίσεων υπέρβασης πιστωτικών ορίων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Πολιτικές Loyalty πελατών

Ευέλικτα σενάρια υλοποίησης πολιτικής loyalty (π.χ. κλίμακα αξιών, μείγμα αγοραζόμενων ειδών). Προβολή των bonus πόντων πελατών από οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας λιανικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Κόστος έμμεσης χρηματοδότησης πελατών

Ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς του πελάτη ως προς τους χρόνους εξόφλησης των απαιτήσεων & υπολογισμός της αξίας τόκων με βάση τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης τόκων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Μέσος κύκλος πώλησης

Ανάλυση του κύκλου πώλησης για κερδισμένες και για χαμένες ευκαιρίες πώλησης, μέσος κύκλος ανά κλίμακα εσόδων, ανά εμπορικό τομέα και ανά εκπρόσωπο, μεταβολή ταχύτητας κύκλου πώλησης ανά φάση.

Τι λένε οι πελάτες μας ...

”Ένα από τα βασικά προβλήματα μας ήταν η κατακερματισμένη πληροφορία και η καθυστερημένη επικοινωνία μεταξύ της Ελλάδος και των εταιρειών μας στο εξωτερικό λόγω πολλών και διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Με το Entersoft EBS καταφέραμε την ομογενοποίηση της πληροφορίας ενοποιώντας όλα τα δεδομένα μας σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα . Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε όλοι άμεση πληροφόρηση για όλες τις διαδικασίες μας, από την παραγωγή έως και την διακίνηση, από τις αποθήκες έως το λογιστήριο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις εταιρείες στο εξωτερικό.”

Α. Τασίκας Financial Manager

"Το Φυσικό Αέριο πέτυχε αύξηση σε παραγωγικό χρόνο που ανακατανεμήθηκε σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενώ διευκολύνθηκε η λήψη στρατηγικών αποφάσεων βάσει της εγκυρότητας & αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται"

Μανώλης Διαμαντόπουλος CFO

”Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τις ανάγκες μας για την γρήγορη ανάπτυξή μας. Η ενοποιημένη εικόνα της εταιρείας και η γνώση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας, μας κάνει περισσότερο ανταγωνιστικούς στην αγορά και ικανούς να προσφέρουμε στους πελάτες μας καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες.”

Κ. Πετρούτσος Finance & IT Director

Η αναβάθμιση της πληροφοριακής μας δομής μέσω της υλοποίησης του Entersoft ERP, βοήθησε όχι μόνο στην εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, αλλά και στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας καθώς προσφέροντας στα στελέχη μας ένα εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινή τους εργασία, ενισχύθηκε το human engagement. Για την Alpha Marine Consulting δεν αφορά μόνο μια τεχνική υλοποίηση, αλλά ένα επεκτάσιμο εργαλείο που υποστηρίζει τα αναπτυξιακά της πλάνα και προωθεί την ομαδικότητα κατά μήκος όλων των business units.

Ζαχαρίας Γερασίμου Technical Director & Member of BoD

”Η επιλογή του νέου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τις σύνθετες και δυναμικές ανάγκες του ομίλου μας, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά της ΣΕΛΜΑΝ, ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Έχοντας στρατηγική προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, εμπιστευτήκαμε την νέα οργάνωση του Ομίλου στην Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Entersoft. Το Entersoft Business Suite® αποδείχτηκε το πλέον τεχνολογικά προηγμένο αλλά και πλήρες λογισμικό. Στόχος μας με την επένδυση αυτή είναι η ενιαία οργάνωση όλων των διαδικασιών του ομίλου μας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς μας.”

Αντώνης Αδαμόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

"Η συνεργασία μας με την Entersoft μας επέτρεψε να βελτιστοποιήσουμε τις επιχειρησιακές μας δομές μέσα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της CALIN να συνεργαστεί με έναν Gold Certified Partner της Microsoft, επιλογή που μας οδήγησε στην υιοθέτηση και εκμετάλλευση ενός αξιόπιστου ολοκληρωμένου συστήματος που όχι μόνο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας στο λιανικό εμπόριο μας αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει πλήρως τα μελλοντικά μας σχέδια μέσα από πανίσχυρα εργαλεία εύκολης επέκτασης της παραμετροποίησης και του reporting που περιλαμβάνει"

Δημήτρης Χατζηκυπριώτης IT Manager

«Το Entersoft Business Suite® επέτρεψε τις δραστηριότητές μας και την ανάπτυξή μας. Σήμερα, θεωρούμε Entersoft Business Suite® ένα ζωτικό στοιχείο της επιχείρησής μας. Παίρνουμε καθημερινά τα οφέλη της μοναδικής μας πηγής πληροφοριών, με εύκολη αναφορά, διανομή σε πραγματικό χρόνο και χρήση πληροφοριών για την αξιοποίηση ευκαιριών, καθώς και με τις αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες ροές εργασίας που διευκολύνουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες. Το προσωπικό μας αγκάλιασε τη νέα εφαρμογή λογισμικού συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή εφαρμογή του. Επιπλέον, οι σύμβουλοι της Entersoft διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτό, εξασφαλίζοντας μια ομαλή, χαμηλού κόστους και έγκαιρη μετάβαση στο νέο λογισμικό ».

Άλλα προϊόντα

Entersoft Business Suite – ERP®

είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence εφαρμογές.

Request demo

Entersoft Retail®

είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Request demo

Entersoft CRM®

είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Service, συνθέτοντας τη συνολική εικόνα του πελάτη.

Request demo

SCM 360®

Η σειρά λύσεων Entersoft SCM 360 προσφέρει σφαιρική προσέγγιση στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συνδυάζοντας software, analytics, hardware, αυτοματισμούς και υπηρεσίες, με συνεχή επένδυση στην καινοτομία. Κυρίαρχες λύσεις, που εστιάζουν στην παραγωγικότητα και στα μειωμένα λειτουργικά κόστη, ικανές να καλύψουν κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα logistics.

Request demo

Entersoft Mobile®

είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών για κινητές συσκευές (SFA/CRM, Field Service, xVAN, MedRep, Pocketbiz) που εξοπλίζει τα στελέχη της δύναμης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών on field.

Request demo

Business eXchange Services®

είναι ένα σύνολο cloud υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις λειτουργίες συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων (ηλεκτρονική τιμολόγηση, αρχειοθέτηση παραστατικών, συλλογή στοιχείων τελικών σημείων πώλησης αντιπροσώπων, ανταλλαγή δεδομένων με το κοινό αναγνωρισμένο πρωτόκολλο EDI)

Request demo

Entersoft Cloud apps®

γέφυρα των Entersoft συστημάτων με τρίτες εφαρμογές, με τους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται, μέσα από το πανίσχυρο Entersoft API, με εφαρμογές διαθέσιμες στο Entersoft cloud store, με αμέτρητες επιλογές ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.

Request demo

Entersoft e-Commerce®

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με τα συστήματα ERP & CRM του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®.

Request demo

Entersoft WorkLife®

Η απόλυτη λύση για την διαχείριση των διαδικασιών και των δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών.

Request demo