Entersoft Expert Cloud ERP

“Ενοποιημένο cloud ERP, CRM, e-Commerce νέας γενιάς για μικρομεσαίες επιχειρήσεις”


Entersoft Expert Cloud ERP®

είναι το πλέον σύγχρονο λογισμικό υποστήριξης της διοίκησης για τον έλεγχο και την ανάπτυξη μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης, με το πιο πλήρες σύστημα λογισμικού με ενιαία ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence λειτουργικότητα.

Αντικαθιστά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε υπάρχον λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, χωρίς επιπλέον ανάγκες υποδομής (χρειάζεται μόνο ένα PC και πρόσβαση στο Internet) και προσφέρει άμεση πληροφόρηση, απλότητα, ευχρηστία και εξοικείωση των χρηστών καθώς και ενοποίηση των δεδομένων μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του προσφέρει νέες βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση και ένα ευρύ φάσμα νέων, πλούσιων και πολυσύνθετων πληροφοριών για τη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων.

Eυελιξία
Άμεση πληροφόρηση
Μείωση δαπανών
Συνεργασία
Αποδοτικότητα

Τo Entersoft Expert Cloud ERP® απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαφοροποιείται σημαντικά από άλλα αντίστοιχα προϊόντα, τόσο λόγω των έτοιμων μοντέλων οργάνωσης που εμπεριέχει όσο και λόγω της τεχνολογικής του ανωτερότητας, αφού βασίζεται εξ' ολοκλήρου στις σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft και φιλοξενείται στο Microsoft Azure®, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία.

Το σύστημα παρέχει έτοιμους μηχανισμούς μεταφοράς δεδομένων από όλες τις επώνυμες εφαρμογές οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης, εξασφαλίζοντάς σας παραγωγική λειτουργία με τα δεδομένα σας άμεσα.

Οι ενότητες του Entersoft Expert Cloud ERP® που συνθέτουν το ERP υποσύστημά του, οργανώνουν και διαχέουν την πληροφορία σε όλο τον οργανισμό προσφέροντας Role Based επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφόρηση, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας (best practices) που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Η πλούσια πληροφόρηση σε Dashboards αλλά και αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργούν τις συνθήκες για άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και γρήγορη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το υποσύστημα ERP του Entersoft Expert Cloud ERP® περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Οικονομική Διαχείριση
  • Γενική Λογιστική
  • Διαχείριση Δαπανών
  • Διαχείριση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Χρηματοοικονoμική Διαχείριση (Ταμεία, Τράπεζες, Αξιόγραφα)
 • Διαχείριση Συναλλασσομένων (Πελατών, Προμηθευτών)
 • Παρακολούθηση Τιμοκαταλόγων & Συμβάσεων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
 • Οργάνωση ειδών με Χρώμα, Μέγεθος, Παρτίδα, Αριθμό σειράς κ.λπ.
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών
 • Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
 • Φάκελος Κοστολόγησης Εισαγωγών και Πωλήσεων
 • Διαχείριση Υποκαταστημάτων
 • Αναφορές - Reports - MIS – Analytics
 • Ενσωματωμένα εργαλεία σχεδίασης αναφορών - Report - OLAP & Dashboard
 • Διαχείριση Εγγράφων

Το υποσύστημα CRM του Entersoft Expert Cloud ERP® καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Εύκολο στην υλοποίηση και ευέλικτο, το Entersoft CRM® αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης προγραμματισμού και παρακολούθησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης..
Περισσότερα…

Το υποσύστημα RETAIL του Entersoft Expert Cloud ERP®, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline. Υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων, των διαδικασιών, των συναλλαγών αλλά και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.
Περισσότερα…

Το υποσύστημα WMS του Entersoft Expert Cloud ERP® είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας. Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, να μειώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, να βελτιστοποιεί το κόστος και να διαχειρίζεται τους πόρους των αποθηκών.
Περισσότερα…

Τα υποσυστήματα Mobile για tablets και smart phones του Entersoft Expert Cloud ERP® βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή τους παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους τα ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή/και CRM πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Περισσότερα…

Το υποσύστημα E-Commerce του Entersoft Expert Cloud ERP® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, εταιρικού portal και intranet άμεσα.
Περισσότερα...


Αλλα προϊόντα

Entersoft Business Suite®

είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence εφαρμογές.

Request demo

Entersoft Expert Cloud ERP®

είναι μια ολοκληρωμένη λύση cloud ERP, CRM, Retail, Mobile και Business Intelligence για μικρομεσσαίες επιχειρήσεις.

Request demo

Entersoft Retail®

είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

μέρος των προϊόντων του Entersoft Business Suite, είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για αποθήκες. Ολοκληρώνεται πλήρως και συλλειτουργεί με όλα τα γνωστά συστήματα ERP.

Request demo

Entersoft CRM®

είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Service, συνθέτοντας τη συνολική εικόνα του πελάτη.

Request demo

aberon®

είναι ένα ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης και Διανομής και αποτελεί τον κύριο κορμό των λύσεων Entersoft SCM 360 για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Request demo

Entersoft Mobile®

είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών για κινητές συσκευές (SFA/CRM, Field Service, xVAN, MedRep, Pocketbiz) που εξοπλίζει τα στελέχη της δύναμης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών on field.

Request demo

Business eXchange Services®

είναι ένα σύνολο cloud υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις λειτουργίες συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων (ηλεκτρονική τιμολόγηση, αρχειοθέτηση παραστατικών, συλλογή στοιχείων τελικών σημείων πώλησης αντιπροσώπων, ανταλλαγή δεδομένων με το κοινό αναγνωρισμένο πρωτόκολλο EDI)

Request demo

Entersoft Cloud apps®

γέφυρα των Entersoft συστημάτων με τρίτες εφαρμογές, με τους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται, μέσα από το πανίσχυρο Entersoft API, με εφαρμογές διαθέσιμες στο Entersoft cloud store, με αμέτρητες επιλογές ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.

Request demo

Entersoft e-Commerce®

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με τα συστήματα ERP & CRM του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®.

Request demo

Entersoft HR 360®

Η απόλυτη λύση για την διαχείριση των διαδικασιών και των δεδομένων του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών.

Request demo