Mobile Field Service

“Παραγωγική δύναμη πωλήσεων, αποτελεσματικό Field Marketing”


Το Entersoft Mobile® Service ολοκληρώνει την λειτουργία του Entersoft Service Management. Η διαχείριση εργασιών & υπηρεσιών on site, οι εργασίες αντικατάστασης και προληπτικής συντήρησης, η εφαρμογή κανόνων χρέωσης μιας υπηρεσίας ή και ανταλλακτικών βάσει συμβολαίου (SLA), η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η αυτόματη εφαρμογή της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής, αλλά και η πρόσβαση στη Βάση Γνώσης για ταχεία επίλυση των θεμάτων, ολοκληρώνεται μέσα από το λογισμικό, στο smartphone ή το tablet των στελεχών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την συνολική εξυπηρέτηση των πελατών.

Το Εntersoft Mobile® Service ενοποιείται με υπάρχοντα ERP ή και CRM συστήματα, αξιοποιώντας πλήρως τις συνδυαστικές δυνατότητες αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη στην επιχείρηση. Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού καλύπτονται όλες οι ανάγκες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών. Από το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση πολιτικών, τις μετρήσεις αποτελεσματικότητας, την οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών, την εκτέλεση των ροών εργασίας στο χώρο του πελάτη έως και την τιμολόγηση.

Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με εποχικότητα, αναπτυσσόμενες, με αυξομειούμενες ανάγκες, αλλά και για εκείνες που θέλουν με χαμηλό κόστος να αξιολογήσουν σταδιακά τα οφέλη που μπορούν να λάβουν από την εφαρμογή.

Η διαχείριση Field Service με το Entersoft Mobile® συμβάλλει:

Στη γρήγορη και στοχευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα στελέχη υπηρεσιών αποκτούν απρόσκοπτη πληροφόρηση, σε οτιδήποτε αφορά στην συνεργασία με τον πελάτη, εγγυήσεις ή συμβόλαια συντήρησης αλλά και εγχειρίδια, λύσεις προβλημάτων στη Βάση Γνώσης κ.ά., ενισχύοντας την γρήγορη και αποτελεσματική on site επίλυση. Παράλληλα, η αυτόματη ενημέρωση για αλλαγές στο πρόγραμμα τους ή έκτακτες κλήσεις, ενισχύουν την ευελιξία του οργανισμού για άμεση ανταπόκριση.

Στην ικανοποίηση των Πελατών και την πλήρωση των SLA. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται, βάσει κριτηρίων όπως συχνότητα, τοποθεσία, όροι συμβολαίου ή επείγοντα περιστατικά, καλύπτοντας ταχύτερα, περισσότερους πελάτες. Το λογισμικό εξασφαλίζει την πλήρωση των όρων συμβολαίων και η δυνατότητα λήψης υπογραφής παραλαβής με την ολοκλήρωση της εργασίας, διασφαλίζει τη διαφανή διαδικασία τιμολόγησης του πελάτη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του. Η δυνατότητα διαμόρφωσης ερωτηματολογίων, ώστε να αποτυπώνεται άμεσα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για την διερεύνηση παραπόνων και ευκαιριών.

Στην ενίσχυση των πωλήσεων. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διαχείριση από το smartphone ή το tablet, για τα είδη και τα ανταλλακτικά, όπως διαθεσιμότητα, κόστος, φωτογραφίες, εγχειρίδια, RMAs, serial numbers, παρτίδες, εγγυήσεις κ.ά., σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιτόπου δημιουργίας προσφορών & παραγγελιών, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των αποθεμάτων και ενισχύουν το up & cross selling.

Στη μείωση του κύκλου χρέωσης. Μέσα από το smartphone ή το tablet καταγράφεται ο χρόνος άφιξης, η διάρκεια επίλυσης και ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών και στο σχετιζόμενο κόστος. H τιμολόγηση ή και η είσπραξη μπορεί να ολοκληρωθεί επιτόπου, σύμφωνα με τις πολιτικές χρεώσεων που διέπει την σχέση. Ο κύκλος χρέωσης των υπηρεσιών μειώνεται σημαντικά, χωρίς ασάφειες. 

Το λογισμικό παρέχει αναλυτική πληροφόρηση με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και έλεγχο των αποτελεσμάτων, με δείκτες αποτελεσματικότητας, ΚPI’s, όπως μέσος χρόνος ανταπόκρισης, επίλυσης βλαβών, απόκλιση χρόνου επίλυσης ανά τεχνικό, χρόνου άφιξης στον πελάτη και έναρξης εργασιών, επαναλαμβανόμενες βλάβες κ.ά. Παράλληλα τα mobile στελέχη μπορούν να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων τους μέσα από την συσκευή τους, έχοντας άμεση εικόνα της παραγωγικότητά τους. Το Entersoft Mobile® Service προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στην διεύθυνση υπηρεσιών να επεμβαίνει εγκαίρως με διορθωτικές ενέργειες για βελτιστοποίηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας δυναμικά τις απαιτήσεις της αγοράς.


Τι λένε οι πελάτες μας ...

Αλλα προϊόντα

Entersoft Business Suite®

είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence εφαρμογές.

Request demo

Entersoft Expert Cloud ERP®

είναι μια ολοκληρωμένη λύση cloud ERP, CRM, Retail, Mobile και Business Intelligence για μικρομεσσαίες επιχειρήσεις.

Request demo

Entersoft Retail®

είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

μέρος των προϊόντων του Entersoft Business Suite, είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για αποθήκες. Ολοκληρώνεται πλήρως και συλλειτουργεί με όλα τα γνωστά συστήματα ERP.

Request demo

Entersoft CRM®

είναι ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Service, συνθέτοντας τη συνολική εικόνα του πελάτη.

Request demo

aberon®

είναι ένα ευέλικτο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης και Διανομής και αποτελεί τον κύριο κορμό των λύσεων Entersoft SCM 360 για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι φιλικό, εύχρηστο, ευέλικτο και αρθρωτό, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Request demo

Entersoft Mobile®

είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών για κινητές συσκευές (SFA/CRM, Field Service, xVAN, MedRep, Pocketbiz) που εξοπλίζει τα στελέχη της δύναμης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών on field, έτσι ώστε να βελτιστοποιούν την αποδοτικότητά τους.

Request demo

Entersoft Cloud apps®

γέφυρα των Entersoft συστημάτων με τρίτες εφαρμογές, με τους ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται, μέσα από το πανίσχυρο Entersoft API, με εφαρμογές διαθέσιμες στο Entersoft cloud store, με αμέτρητες επιλογές ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.

Request demo

Entersoft e-Commerce®

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με τα συστήματα ERP & CRM του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®.

Request demo