Entersoft Mobile Field Service

“Ενίσχυση της εξυπηρέτησης του πελάτη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στελεχών”


Το Entersoft Mobile® Service ολοκληρώνει την λειτουργία του Entersoft Service Management. Η διαχείριση εργασιών & υπηρεσιών on site, οι εργασίες αντικατάστασης και προληπτικής συντήρησης, η εφαρμογή κανόνων χρέωσης μιας υπηρεσίας ή και ανταλλακτικών βάσει συμβολαίου (SLA), η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η αυτόματη εφαρμογή της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής, αλλά και η πρόσβαση στη Βάση Γνώσης για ταχεία επίλυση των θεμάτων, ολοκληρώνεται μέσα από το λογισμικό, στο smartphone ή το tablet των στελεχών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την συνολική εξυπηρέτηση των πελατών.

Το Εntersoft Mobile® Service ενοποιείται με υπάρχοντα ERP ή και CRM συστήματα, αξιοποιώντας πλήρως τις συνδυαστικές δυνατότητες αποφέροντας σημαντικά οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη στην επιχείρηση. Η αποτελεσματική λύση mobile ξεκινά και καταλήγει στο back office σύστημα, γιατί μέσω αυτού καλύπτονται όλες οι ανάγκες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών. Από το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση πολιτικών, τις μετρήσεις αποτελεσματικότητας, την οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών, την εκτέλεση των ροών εργασίας στο χώρο του πελάτη έως και την τιμολόγηση.

Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις με εποχικότητα, αναπτυσσόμενες, με αυξομειούμενες ανάγκες, αλλά και για εκείνες που θέλουν με χαμηλό κόστος να αξιολογήσουν σταδιακά τα οφέλη που μπορούν να λάβουν από την εφαρμογή.

Η διαχείριση Field Service με το Entersoft Mobile® συμβάλλει:

Στη γρήγορη και στοχευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα στελέχη υπηρεσιών αποκτούν απρόσκοπτη πληροφόρηση, σε οτιδήποτε αφορά στην συνεργασία με τον πελάτη, εγγυήσεις ή συμβόλαια συντήρησης αλλά και εγχειρίδια, λύσεις προβλημάτων στη Βάση Γνώσης κ.ά., ενισχύοντας την γρήγορη και αποτελεσματική on site επίλυση. Παράλληλα, η αυτόματη ενημέρωση για αλλαγές στο πρόγραμμα τους ή έκτακτες κλήσεις, ενισχύουν την ευελιξία του οργανισμού για άμεση ανταπόκριση.

Στην ικανοποίηση των Πελατών και την πλήρωση των SLA. Οι επισκέψεις προγραμματίζονται, βάσει κριτηρίων όπως συχνότητα, τοποθεσία, όροι συμβολαίου ή επείγοντα περιστατικά, καλύπτοντας ταχύτερα, περισσότερους πελάτες. Το λογισμικό εξασφαλίζει την πλήρωση των όρων συμβολαίων και η δυνατότητα λήψης υπογραφής παραλαβής με την ολοκλήρωση της εργασίας, διασφαλίζει τη διαφανή διαδικασία τιμολόγησης του πελάτη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του. Η δυνατότητα διαμόρφωσης ερωτηματολογίων, ώστε να αποτυπώνεται άμεσα το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για την διερεύνηση παραπόνων και ευκαιριών.

Στην ενίσχυση των πωλήσεων. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διαχείριση από το smartphone ή το tablet, για τα είδη και τα ανταλλακτικά, όπως διαθεσιμότητα, κόστος, φωτογραφίες, εγχειρίδια, RMAs, serial numbers, παρτίδες, εγγυήσεις κ.ά., σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επιτόπου δημιουργίας προσφορών & παραγγελιών, συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των αποθεμάτων και ενισχύουν το up & cross selling.

Στη μείωση του κύκλου χρέωσης. Μέσα από το smartphone ή το tablet καταγράφεται ο χρόνος άφιξης, η διάρκεια επίλυσης και ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών και στο σχετιζόμενο κόστος. H τιμολόγηση ή και η είσπραξη μπορεί να ολοκληρωθεί επιτόπου, σύμφωνα με τις πολιτικές χρεώσεων που διέπει την σχέση. Ο κύκλος χρέωσης των υπηρεσιών μειώνεται σημαντικά, χωρίς ασάφειες.

Το λογισμικό παρέχει αναλυτική πληροφόρηση με αναφορές, γραφήματα και διαδραστικά dashboards, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση και έλεγχο των αποτελεσμάτων, με δείκτες αποτελεσματικότητας, ΚPI’s, όπως μέσος χρόνος ανταπόκρισης, επίλυσης βλαβών, απόκλιση χρόνου επίλυσης ανά τεχνικό, χρόνου άφιξης στον πελάτη και έναρξης εργασιών, επαναλαμβανόμενες βλάβες κ.ά. Παράλληλα τα mobile στελέχη μπορούν να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων τους μέσα από την συσκευή τους, έχοντας άμεση εικόνα της παραγωγικότητά τους. Το Entersoft Mobile® Service προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στην διεύθυνση υπηρεσιών να επεμβαίνει εγκαίρως με διορθωτικές ενέργειες για βελτιστοποίηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας δυναμικά τις απαιτήσεις της αγοράς.

Το περιοδικό CIO Applications Europe Magazine που ειδικεύεται στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις παγκοσμίως  συμπεριέλαβε την Entersoft στον ετήσιο οδηγό των Top 10 Field Service Solution Providers -2019


Τι λένε οι πελάτες μας ...

”Με την χρήση του Entersoft Mobile CRM/SFA® αυτοματοποιήσαμε όλα τα στάδια του κύκλου πώλησης σε εταιρικούς πελάτες, από την εκτέλεση μιας εκστρατείας/καμπάνιας και την παρακολούθηση των συναντήσεων, μέχρι την πορεία των προσφορών μας στην αγορά και την τελική ενεργοποίηση των υπηρεσιών που επέλεξε ο πελάτης. Ακόμη, πετύχαμε να δημιουργήσουμε σε πραγματικό χρόνο την βέλτιστη πρόταση για τις ανάγκες κάθε πελάτη αφού καταγράφουμε σε tablet απλά ερωτηματολόγια αναγκών και στέλνουμε την προσφορά επί τόπου στους πελάτες όπως προτείνεται από το σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιήσαμε τις ενδοεπικοινωνίες στελεχών και την καθυστέρηση για ειδικές εγκρίσεις παροχών, καθώς ο πωλητής διαθέτει όλη την απαραίτητη πληροφορία και υλικό που χρειάζεται. Οι εταιρικοί πωλητές της WIND πετυχαίνουν αύξηση του χρόνου τους στην αγορά, γίνονται πιο ευέλικτοι και άμεσοι, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εμπειρία υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας.”

Θ. Δούρος Direct Business Sales & Pre-Sales Manager

”Με την εφαρμογή της Entersoft για το mobile, η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον στα χέρια της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο που μπορεί να την βοηθήσει, ώστε να εξυπηρετήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ο μηχανισμός για την δημιουργία προτάσεων προς τον πελάτη, με βάση τις τάσεις της διακόσμησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του, δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική tailor made πρόταση. Επιπλέον ο διευθυντής πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, τον καθημερινό κύκλο επισκέψεων, εργασιών και πωλήσεων όλης της ομάδας.”

Κ. Βαμβακίδης Γενικός Διευθυντής

”Χρησιμοποιώντας τη λύση της Entersoft, η ομάδα πωλήσεων έχει στα χέρια της όχι μόνο ένα ισχυρό εργαλείο για τις παραγγελίες, αλλά ως επί το πλείστον ένα CRM που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους των πωλήσεών μας να εξυπηρετήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε οργανώσει την πληροφορία από τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται καθημερινά στους πελάτες σε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης έχουμε πλέον μηχανισμό για να δημιουργείται πρόταση παραγγελίας βάση των ιστορικών στοιχείων. Επιπλέον, ο Διευθυντής Πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται σωστότερα τον εβδομαδιαίο και μηνιαίο κύκλο επισκέψεων και πωλήσεων για όλη την εβδομάδα. Το μάρκετινγκ έχει πλέον άμεσο feedback για την κατάσταση της αγοράς και η συνεργασία τους με την ομάδα πωλήσεων είναι αποτελεσματικότερη.”

Γ. Γόγονας IS Project Manager

Αλλα προϊόντα

Entersoft Business Suite®

είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, xVan και Business Intelligence εφαρμογές.

Request demo

Entersoft Expert®

είναι μια ολοκληρωμένη λύση ERP, CRM, Retail, Mobile και Business Intelligence για επιχειρήσεις μέχρι 10 ατόμων.

Request demo

Entersoft Retail®

είναι ένα μοντέρνο και αυτόνομο λογισμικό που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline και είναι πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Request demo

Entersoft WMS®

μέρος των προϊόντων του Entersoft Business Suite, είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για αποθήκες.

Request demo

Entersoft CRM®

είναι ένα καινοτομικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Service, συνθέτοντας τη συνολική εικόνα του πελάτη.

Request demo

Entersoft Mobile®

“Η νέα γενιά Enterprise Mobility είναι εδώ” H Entersoft, αναγνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες, έχει την τεχνολογία να κατασκευάζει και να παρέχει τα τμήματα εκείνα των…

Continue reading

Request demo

Entersoft Analyzer®

είναι ένα αυτόνομο σύστημα όπου κάθε στέλεχος της επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση που προκύπτει από οποιοδήποτε Entersoft σύστημα ή συνδυασμό συστημάτων εν λειτουργία on-line, οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, μέσα από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή (smartphone, tablet, smart TV), μέσα από έναν web browser.

Request demo

Entersoft e-Commerce®

είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, ενοποιημένο με τα συστήματα ERP & CRM του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®.

Request demo