Automations Suite


Slide

Automations Suite

Η Automation Suite του Entersoft Supply Chain Management 360 περιλαμβάνει πλήθος καινοτόμων αυτοματισμών, απολύτως ολοκληρωμένων στα συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών SCM360, προσφέροντας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας που προάγει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Tο σύστημα Pick by Light αποτελεί έναν αποτελεσματικό συνδυασμό Hardware και Software, που αξιοποιεί τα δεδομένα των προς εκτέλεση παραγγελιών και τα μεταφέρει στους χώρους συλλογής (picking zones) χωρίς την ανάγκη χρήσης λιστών συλλογής, λιστών ελέγχου, κλπ. Oι pickers, έχοντας και τα δύο χέρια τους ελεύθερα, συλλέγουν ταχύτατα τις παραγγελίες εξαλείφοντας τις άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες, όπως διάβασμα θέσης συλλογής, αναζήτηση θέσης picking, έλεγχος λίστας, κλπ, βελτιώνοντας δραματικά τον χρόνο εκτέλεσης παραγγελιών και μειώνοντας τα λάθη συλλογής.

Η τεχνολογία Pick by Light καταργεί τις αναγνώσεις λιστών συλλογής από τους χειριστές και τις καταχωρήσεις (data entry) στο σύστημα, μηδενίζοντας έτσι πρακτικά τα λάθη συλλογής των παραγγελιών πελατών.

Παραγωγικότητα

Το σύστημα Pick by Light αυξάνει την παραγωγικότητα μέχρι 300% και μειώνει τα λάθη συλλογής παραγγελιών κατά 95%, ενώ ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο. Παραλλαγή του συστήματος αποτελεί το Pick Cart.

Το προτεινόμενο εύρος εφαρμογής των τριών μεθόδων συλλογής (RF Picking, Pick by Light, Pick Cart) για τα προϊόντα της εταιρείας, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα της ABC Ανάλυσης:

Η τεχνολογία Pick by Light και Pick Cart είναι δύο συμπληρωματικά συστήματα, που μπορούν να εφαρμοσθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο με εντυπωσιακά και άμεσα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η συνδυασμένη χρήση των δύο συστημάτων αποτελεί την ιδανική επιλογή σε πολλές περιπτώσεις, με στόχο τη δραστική μείωση του κόστους, το μηδενισμό των λαθών συλλογής και τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών.

Τεχνολογία

Το Pick by Light είναι το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης κορυφαίων τεχνολογιών, όπως τεχνολογία δικτύων, μικροϋπολογιστές, μικροηλεκτρονική, barcode τεχνολογία και τεχνολογία λογισμικού, σε ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σύστημα.

To Pick by Light αποτελεί μία λύση που ανταγωνίζεται σε απόδοση μία πλήρως αυτοματοποιημένη εγκατάσταση υψηλής επένδυσης, ενώ το κόστος υλοποίησής της είναι μόλις το 1/10 του κόστους της πρώτης και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο.

Οφέλη

Τα οφέλη από την χρήση του Pick by Light και Pick Cart είναι:

 • Αύξηση παραγωγικότητας έως και 300%
 • Μείωση λαθών συλλογής παραγγελιών κατά 95%
 • Μείωση χρόνου εκτέλεσης παραγγελιών
 • Μέτρηση απόδοσης χρηστών
 • Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας

Το Pick Cart είναι ένα τροχήλατο σύστημα πολλαπλής συλλογής παραγγελιών.

Το σύστημα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το WMS μέσω ασύρματης επικοινωνίας. Οι προς εκτέλεση παραγγελίες ομαδοποιούνται σε ομάδες παραγγελιών, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων συλλογής του καροτσιού, ενώ κάθε παραγγελία ομάδας αντιστοιχίζεται με μία από τις θέσεις του Pick Cart.

Το Pick Cart δημιουργεί τη βέλτιστη διαδρομή συλλογής και κατευθύνει τον picker στις θέσεις συλλογής, δείχνοντας για κάθε προϊόν τις ποσότητες που απαιτεί η κάθε παραγγελία, που έχει αντιστοιχισθεί στο Pick Cart. Έτσι με μία διαδρομή του χρήστη μέσα στην αποθήκη, μπορούν να συλλεγούν ταυτόχρονα τρεις, έξι, εννέα ή και περισσότερες παραγγελίες.

Το Voice Picking είναι μία εναλλακτική μέθοδος picking, που εφαρμόζεται κυρίως για τη συλλογή των παραγγελιών κιβωτιακού ή τεμαχιακού περιεχομένου. Σε ειδικές περιπτώσεις η τεχνολογία φωνής μπορεί να εφαρμοστεί για την παραλαβή των προϊόντων, την ανατροφοδοσία των θέσεων picking και την απογραφή. Η λύση Voice Picking αποτελείται από ένα PDA εξοπλισμένο με headset (ακουστικά & μικρόφωνο) και την εφαρμογή διαχείρισης συλλογής μέσω φωνητικής αναγνώρισης. Η διεπαφή του χρήστη με το σύστημα γίνεται μέσω διαλόγου. Το πλεονέκτημα της λύσης Voice Picking έναντι της κλασσικής RF picking είναι το ότι ο χρήστης έχει ελεύθερα και τα δύο χέρια του, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα. Ειδικά σε περιβάλλον βαθιάς κατάψυξης, όπου οι χρήστες φορούν γάντια, η χρήση των ασύρματων τερματικών δυσχεραίνει τη διαδικασία της συλλογής. Σε αυτή την περίπτωση η χρήση του Voice Picking αποτελεί μία εναλλακτική λύση με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Hardware

Σε αντίθεση με άλλα ανταγωνιστικά συστήματα, το Voice Picking μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε βιομηχανικού τύπου PDΑ με λειτουργικό σύστημα Mobile Windows 5 ή Windows CE 3 και άνω. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η επένδυση του πελάτη, αφού η ίδια συσκευή PDA μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο την παραδοσιακή RF εφαρμογή, όσο και τη νέα εφαρμογή Voice Picking.

Διαδικασία - Οφέλη

Η εφαρμογή του συστήματος Voice Picking προσφέρει:
 • Αύξηση της παραγωγικότητας συλλογής από 10% έως 25%
 • Μείωση του χρόνου εκπαίδευσης των χειριστών σε σχέση με την χρήση του RF
 • Μείωση των λαθών σε σχέση με συλλογή με picking list
 • Φυσική ποιότητα της φωνής (100% ανθρώπινη φωνή) που δεν δημιουργεί στον χειριστή αίσθημα κόπωσης και δυσφορίας
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική της εφαρμογής, που επιτρέπει τη λειτουργία της τόσο σε voice PDA, όσο και σε κανονικά RF τερματικά

Put-to-voice

Πρόκειται για μία παραλλαγή της λύσης Voice Picking, όπου η συλλογή παραγγελιών εκτελείται σε δύο φάσεις:
 • Συγκεντρωτικό picking, όπου ομαδοποιούνται οι παραγγελίες σε επίπεδο δρομολογίου, ομάδας ή στο σύνολο των παραγγελιών και εκτελείται συγκεντρωτικό picking
 • Φάση Διάσπασης, όπου γίνεται διάσπαση της συγκεντρωτικής παραγγελίας στις επιμέρους παραγγελίες πελατών

Το σύστημα Data Collector αποτελείται από τρεις σένσορες τοποθετημένους στους τρεις άξονες ενός τριέδρου. Εδράζεται σε ζυγό για μέτρηση του βάρους και διαθέτει κάμερα για λήψη φωτογραφίας. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθμό εργασίας, που διαθέτει barcode scanner.

Ο χρήστης τοποθετεί το αντικείμενο στο Data Collector και σκανάρει το barcode του είδους με τον scanner, που είναι συνδεδεμένος στον σταθμό εργασίας. Αν το είδος δεν διαθέτει barcode, τότε ο χρήστης επιλέγει το είδος από τη λίστα αναζήτησης των ειδών στην οθόνη του σταθμού εργασίας. Σε ελάχιστο χρόνο η συσκευή ενημερώνει τη βάση δεδομένων με τις φυσικές διαστάσεις, το βάρος και τη φωτογραφία του είδους.

Ο Smart Conveyor είναι ένας τροχήλατος ταινιόδρομος, που περιλαμβάνει: Βιομηχανικό υπολογιστή με οθόνη αφής, barcode εκτυπωτή ετικέτας παλέτας, barcode scanners και αυτοματισμό ελέγχου ροής. Ο Smart Conveyor συνδέεται ασύρματα με το σύστημα διαχείρισης αποθήκης σε πραγματικό χρόνο. O Smart Conveyor κατασκευάζεται σε διάφορες διαστάσεις, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Επιπρόσθετα ο Smart Conveyor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση κιβωτίων σε φορτηγά ή containers αντιστρέφοντας την ροή κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται έλεγχος της ορθότητας φόρτωσης και εκμηδενισμός τυχόν λαθών αποστολής.

Δύο σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID έναντι της τεχνολογίας barcode είναι:

 • Η ετικέτα RFID μπορεί να μεταφέρει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες από ένα barcode, όπως για παράδειγμα κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν το προϊόν και δεν μπορούν λόγω μεγέθους να συμπεριληφθούν στην ετικέτα barcode
 • Τα barcodes είναι μια "line-of-sight" τεχνολογία, που σημαίνει ότι ο scanner θα πρέπει να "βλέπει" τον γραμμωτό κώδικα για να τον διαβάσει. Αντίθετα, οι ετικέτες RFID είναι δυνατό να διαβαστούν όσο βρίσκονται μέσα στην ακτίνα ανάγνωσης

Η πλατφόρμα των λύσεων aberon υποστηρίζει την τεχνολογία RFID και μπορεί να συνυπάρχει με την τεχνολογία γραμμωτών κωδίκων.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης και των δύο τεχνολογιών παρέχει στον χρήστη απαράμιλλη ευχρηστία, φιλικότητα, αξιοπιστία και ταχύτητα.